سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت توسعه پايدار بخش انرژی
  < توسعه پايدار بخش انرژی   < مقالات   < سومین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

توسعه پايدار بخش انرژی

1. کارآيی انرژی در اکوسيستم های زراعی PDF 178 KB
2.
ارزيابی اقتصادی , زيست محيطی روی فن آوری های توليد انرژی PDF 160 KB
3.
مدلسازی پراکنش آلايندههای هوا در نيروگاههای PDF 166 KB
4.
شبيه سازی راکتورهای کاتاليستی با بستر ثابت و سيالی جهت احياء NOx توسط آمونياک PDF 173 KB
5.
روشها و اقتصاد کنترل دی اکسيدکربن گازهای خروجی نيروگاههای کشور PDF 187 KB
6.
بررسی تأثير پساب نيروگاه رامين بر کيفيت آب رودخانه کارون PDF 163 KB
7.
هزينه های اجتماعی و اثرات خارجی مصرف سوخت های فسيلی در ايران PDF 218 KB
8.
نقش انرژی هيدروژنی در دستيابی به توسعه پايدار PDF 204 KB
9.
بررسی آلودگی هوای تهران PDF 134 KB
10.
تعيين تلفات تبخيری سوخت در خودروهای بنزينی PDF 116 KB
11.
شاخصهای ارزيابی مديريت مصرف انرژی PDF 136 KB
12.
توسعه مطلوب و منطبق با محيط زيست در صنايع کوچک و متوسط از راه تکنولوژی توليد تميزتر PDF 165 KB
13.
بهره وری انرژی حرارتی در زاگرس مرکزی PDF 115 KB
14.
بيوگاز در ايران PDF 302 KB
15.
ساخت و ساز پايدار در ارتباط با معماری سنتی ايران PDF 222 KB
16.
تحليل اقتصادی ـ اجتماعی بکارگيری انرژی خورشيدی در تأمين آبگرم مصرفی خانواده های 4 الی 5 نفره در ايران PDF 129 KB
17.
معماری ابنيه ـ طراحی محيط زيست و توسعه پايدار PDF 182 KB
18.
نگرشی کلی بر گرمايش جهانی و تأثيرات آن در مقياس ملی PDF 146 KB
19.
انرژی , گرمايش جهانی و گردشگری PDF 202 KB


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com