سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت مباحث اولويت ها چشم انداز توسعه پايدار انرژی
  < مباحث اولويت ها چشم انداز توسعه پايدار انرژی   < مقالات   < چهارمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

مباحث اولويت ها چشم انداز توسعه پايدار انرژی


1. ويژگی های زيست محيطی صنعت حمل و نقل ريلی در جهت حصول به توسعه پايدار PDF 259 KB
2. تجزيه و تحليل بهره دهی انرژی صنايع بزرگ کشورواستان اصفحان طی دوره برنامه دوم توسعه (78ـ1374) PDF 299 KB
3. سيستم اطلاعات انرژی در سازمان PDF 231 KB
4. بررسی امکان استفاده از سيستم های فتوولتاييک برای تامين برق روستاهای دور از شبکه PDF 190 KB
5. امکان سنجی استفاده از اجاق های خورشيدی در مناطق عشايری ايران PDF 290 KB
6. کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايی در مکان يابی نيروگاههای کشور PDF 116 KB
7. تلفات برق و ميزان نشر co2 در ايران PDF 272 KB
8. شاخص های توسعه پايدار انرژی در ايران PDF 457 KB
9. سياستهای مقابله با گرمايش جهانی در بخش انرژی ايران PDF 164 KB
10. بررسی استفاده از حوضچه های تبخير خورشيدی پتروشيمی بندر امام جهت توليد انرژی حرارتی علاوه بر نمک PDF 371 KB
11. بررسی آلودگی هوای ناشی از سه نيروگاه موجود در شهر مشهد با استفاده از مدل گوس PDF 1130 KB
12. ارزيابی اثرات زيست محيطی نيروگاه زمين گرمايی مشکين شهر PDF 237 KB
13. کاربرد مفهوم توليدتميز برای بهينه سازی مصرف انرژی در صنعت PDF 213 KB
14. بهينه سازی انرژی در رسيدن به توسعه پايدار کشاورزی
15.
استفاده بهينه از نفت و گاز در مناطق عشايري PDF 130 KB
16. انرژی برای توسعه پايدار PDF 457 KB
17. برقی کردن چاههای کشاورزی در ارزيابی توسعه پايدار PDF 213 KB
18. انرژی ارزان و تميز با احداث نيروگاههای خورشيدی بر پشت بام خانه ها PDF 226 KB
19. مدل سازی چگونگی پراکنش گاز دی اکسيد کربن خروجی از نيروگاهها PDF 429 KB
20. براورد انرژی بالقوه باد در پهنه های اقليمی مختلف ايران جهت طراحی و بکارگيری منابع انرژی پاک PDF 455 KB
21. کاهش انتشارات گازهای گلخانه ای بخش انرژی کشور های در حال توسعه PDF 325 KB


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com