سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی
  < مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی   < مقالات   < چهارمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

مباحث ارتقاء بهره وری در بخش انرژی

1. کاهش تلفات انرژی در جوش نقطه ای با استفاده از روش کنترل فازي PDF 313 KB
2. مديريت مصرف انرژی در صنعت برق PDF 1070 KB
3. مدل سازی بهينه انرژيهای تجديد پزير روی تنوع تقاضا PDF 228 KB
4. پايش و هدف گذاری انرژی (M&T)رهيافتی موثر در کنترل و بهبود مصرف انرژي PDF 350 KB
5. کاربرد روانشناسی آموزشی در تغير رفتار مصرف انرژی دانش آموزان آموزش و پرورش شهر تهران PDF 163 KB
6. طراحی و بهينه سازی فنی ـاقتصادی سيکل تبيد تراکمی تبخيري PDF 384 KB
7. تجزيه و تحليل بخشی انرژی و اگزرژی ايران PDF 297 KB
8. ارائه روشی برای بهينه سازی نيروگاه توليد همزمان توربين گاز PDF 343 KB
9. مميزی و بهينه سازی مصرف انرژی الکتريکی در انبارها PDF 469 KB
10. تکنيک های علوم رفتاری و اجتماعی در بهينه سازی مصرف انرژي PDF 334 KB
11. اثرات اجرای طرح ملی خازن گذاری در شبکه های فشار ضعيف PDF 262 KB
12. مدل سازی ديناميکی فرآيند خشک شدن شالی جهت بهينه سازی مصرف انرژي PDF 760 KB
13. بررسی عملکرد و ارائه روشی استاندارد جهت تعيين مصرف انرژی بخاری برقی خانگي PDF 380 KB
14. بررسی و بهينه سازی ترمواکونوميک سيکل توربين گاز نيروگاهي PDF 460 KB
15. بررسی تلفات و ارائه راه کارهای بهينه سازی مصرف انرژی در کارخانه های منتخب توليد کننده کاشي PDF 246 KB
16.
اصلاح و هدفمندسازی روش های متداول مديريت تقاضای مصرف انرژی الکتريکي PDF 334 KB
17. تجزيه و تحليل انرژی مصرفی کشور PDF 272 KB
18. تصحيح روشهای تعيين الگوی مصرف انرژی الکتريکي PDF 856 KB
19. مديريت مصرف انرژی الکتريکی در شهر اصفحان PDF 367 KB
20. بررسی اقتصادی خريد يک دستگاه آناليز گازهای حاصل از احتراق ديگهای بخار PDF 387 KB
21. بررسی عملکرد و ميزان تلفات انرژی برجهای خنک کن پالايشگاه اصفحان PDF 304 KB
22. بهينه سازی مصرف هوای فشرده در کارخانه ايران خودرو PDF 358 KB
23. بررسی ميزان مصرف و شدت انرژی در صنايع کشور PDF 240 KB
24. نيروگاههای حرارتی پتانسيل بهينه سازی انرژی،آب،آلودگي PDF 296 KB
25. بررسی عملکرد و ميزان تلفات انرژی بويلر های پالايشگاه اصفحان PDF 353 KB
26. سازمادهی واحد مديريت انرژی در صنايع PDF 173 KB
27. صرفه جويی در انرژی مورد نياز خشک کن هابا استفاده از ذرات حامل انرژي PDF 240 KB
28. بررسی نقش و اهميت معادن استراتژيک زغال سنگ استان کرمان و راه کارهای بهينه سازی توليد زغال جهت تامين منابع انرژی مورد نياز کارخانه ذوب آهن اصفحان PDF 259 KB
29. مديريت مصرف انرژی درالکتروپمپ ها PDF 316 KB
30. بهينه سازی مصرف انرژی در فرآيند خشکاندن شلتوک با استفاده از خشک کن عمودی لايه نازک PDF 493 KB
31. تحليل فنی و اقتصادی اثر سيستم پيش گرم کن هوا بر عملکرد کوره 101 پالايشگاه اصفحان PDF 384 KB
32. وضعيت مصرف انرژی در صنعت سيمان کشور PDF 291 KB
33. بررسی مصرف انرژی الکتريکی در صنعت قند کشور PDF 353 KB
34. بررسی مصرف انرژی حرارتی در صنعت قند کشور PDF 319 KB
35. نقش آموزش و آگاهسازی مصرف انرژي PDF 182 KB
36. بهينه سازی مصرف انرژی ترانسفورماتورهای توزيع در کارخانجات PDF 173 KB
37. تعيين انرژی مصرفی در دو روش سنتی و نيمه مکانيزه برای توليد برنج PDF 243 KB
38. الگوی رياضی مصرف سوخت در حمل و نقل جاده اي PDF 335 KB


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com