سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت مباحث فناوری های انرژی
  < مباحث فناوری های انرژی   < مقالات   < چهارمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

مباحث فناوری های انرژی

1. آکنه ای جديد برای برج های خنک کننده مکانيکی و طبيعي PDF 257 KB
2. جربه همکاری مراکز آموزشی ، پژوهشی و صنعتی وزارت نيرو جهت اولويت های فن آوري PDF 246 KB
3. نهادينه شدن کاربرد پيلهای سوختی : اهداف و موانع توسعه PDF 227 KB
4. تبديل ترموشيميايی چوب و زائدات کشاورزی به گاز PDF 502 KB
5. يک مدل ماشين لباسشويی بهينه شده با بکارگيری مواد ترمو انرژي PDF 839 KB
6. بررسی کارکرد آموزش های دانشگاهی در توسعه فن آوری انرژی در ايران PDF 356 KB
7. بررسی روش های گوناگون توليد فرآورده های نفتی از گاز طبيعی از لحاظ اقتصادی و فني PDF 356 KB
8. مدل سازی سيستم های گرمايش خورشيدی با استفاده از نرم افزار ( PDF 226 KB (TRANSYS
9.
کاهش برق مورد نياز دستگاههای تبريد ساختمانها در ساعات اوج مصرف PDF 403 KB
10. سيستم های تهويه مطبوع در ايران PDF 253 KB
11. استفاده از سيستم فتوولتائيک در کنار نيروگاههای کوچک پمپ ـ ذخيره اي PDF 238 KB
12. بازيافت بخار مازاد در فرآيند توليد ورق کارتن به کمک مبدل حرارتي PDF 221 KB
13. ايجاد تحول در انرژی مصرفی سيستم های هوادهی با استفاده از انرژی پتانسيل آب PDF 141 KB
14. کاربرد کامپوزيت های هادی در سيستم های نوين ذخيره سازی انرژي PDF 188 KB
15. فن آوری تبديل انرژی خورشيدی به انرژی حرارتی در سطوح جاذب کلکتورهای خورشيدي PDF 571 KB
16. نقش اتوماسيون صنعتی در استفاده از کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ريزی (plc) در بهينه سازی مصرف انرژي PDF 162 KB
17. تحليل و بررسی روش های تخمين انرژی خورشيدي PDF 247 KB
18. پتانسيل کاربرد سيستم های سرمايش جذبی خورشيدی در ايران PDF 218 KB
19. آثار پيشرفت تکنولوژی بر تقاضای بلند مدت انرژی در بخش کشاورزی به تفکيک حامل ونوع مصرف PDF 267 KB
20. طراحی ، ساخت و راه اندازی راکتور هضم بيهوازی زباله ای فساد پذير در مقياس آزمايشگاهی با هدف توليد انرژي PDF 246 KB
21. تکنولوژی پايش وضعيت و مهندسی تشخيص عيب ، نياز صنايع کشور PDF 206 KB
22. محاسبات طراحی برای توسعه يک مجموعه پيل سوختی اسيد فسفريک يک کيلووات PDF 332 KB
23. جايگزينی مناسب برای شير های فشار شکن در چرخه های برودتی برای بازيابی انرژی حاصل از انبساط جريان PDF 209 KB

 


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com