سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت مقالات انرژی و اقتصاد (EEC)
  < مقالات انرژی و اقتصاد (EEC)   < مقالات   < ششمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

مقالات انرژی و اقتصاد (EEC)

98-F-EEC-126 عملکرد بهينه رزرو چرخان منطقه ای در بازار رقابتی
98-F-EEC-216 بازار برق ايران از ديد بهره برداری

98-F-EEC-227 مقايسه فنی - اقتصادی استانداردهای EU-V وEU -IV فرآورده های نفت گاز و بنزين
98-F-EEC-250 بررسی اثر سناريوهای مختلف قيمت بر مصرف بنزين
98-F-EEC-268 اصلاح نظام قيمتگذاری فرآوردهای نفتی در ايران
98-F-EEC-285 کارکرد فعاليت‌های توليد کننده حامل‌های انرژی در اقتصاد ايران با تاکيد بر تامين انرژی در برنامه چهارم توسعه
98-F-EEC-294 مقايسه پتانسيل های صرفه جويی و ويژگيهای منحصر بفرد سيستمهای کنترل هوشمند موتورخانه با ظرفيت سازی پالايشگاهی گاز کشور
98-F-EEC-362 بررسی تاثير بارهای قطع پذير بر کاهش قدرت بازار
98-F-EEC-375 طراحی و کاربرد مدل تقاضای انرژی در مقياس شهری
98-F-EEC-381 بررسی رابطه علّيت گرنجری بين مصرف انرژی وارزش افزوده بخش های منتخب اقتصادی در ايران
98-F-EEC-429 بررسی رابطه تقاضای واسطه ای انرژی با رشد اقتصادی در ايران (1383-1346)
98-F-EEC-435 نقش گاز طبيعی در توسعه اقتصادی- مطالعه موردی بخش حمل و نقل جاده ای
98-F-EEC-486 مدلسازی تقاضای انرژی مفيد در بخشهای مختلف اقتصادی
98-F-EEC-531 بررسی طرف‌های عرضه و تقاضای گاز طبيعی ايران و ارائه تابع تقاضا
98-F-EEC-532 هزينه بلندمدت تأمين برق صنايع انرژی‌بر و تجهيزات کم‌بازده از نگاه ملی
98-F-EEC-249 بررسی تقاضای ‌بلندمدت ‌انرژی در‌ صنعت انرژی‌بر پتروشيمی


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com