سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت مقالات انرژی و بهره وری (EEF)
  < مقالات انرژی و بهره وری (EEF)   < مقالات   < ششمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

مقالات انرژی و بهره وری (EEF)

 

98-F-EEF-111 بررسی مصرف نهاده‌ها و توليد مزارع نخود ديم در سيستم های کشت نيمه‌مکانيزه و سنتی در اروميه و تأثير آن بر محيط زيست
98-F-EEF-114 آتريوم نماد يک معماری پايدار
98-F-EEF-120 تعيين بهترين رنج دانه بندی برای سيمان و افزايش توليد و بهينه سازی مصرف برق در آسيابهای سيمان
98-F-EEF-121 بررسی بهره‌وری انرژی صنايع توليدی آذربايجانشرقی و ارائه راه‌کارهای بهبود
98-F-EEF-158 ارزيابی و مطالعه خازنگذاری در خطوط فشارمتوسط و فشارضعيف با هدف کاهش تلفات در شرکت توزيع نيروی برق جنوب غرب تهران
98-F-EEF-174 مقايسه دو روش طراحی پينچ و بلوک در بهينه سازی شبکه مبدلهای حرارتی واحد بوتن-1 پتروشيمی تبريز
98-F-EEF-180 بررسی اهميت بر نامه ريزی توليد برق در کاهش هزينه سوخت
98-F-EEF-181 مديريت انرژی رقابتی - منفعتی
98-F-EEF-183 مطالعه امکان سنجی جايگزيني2دستگاه کوره جوشاننده با 2 دستگاه مبدل حرارتی جوشاننده (ازنوع غليانی بخاری) در واحدهای تصفيه هيدروژنی نفت و نفت سفيد پالايشگاه شيراز بمنظور صرفه‏جوئی انرژی فسيلی ورعايت مسائل زيست محيطی
98-F-EEF-214 رشد بهره‌وری کل عوامل توليد در صنعت برق
98-F-EEF-225 پيش بينی کوتاه مدت انرژی الکتريکی شبکه تهران بوسيله شبکه های عصبی
98-F-EEF-226 معماری، اولين گام در صرفه جويی انرژی
98-F-EEF-228 بررسی و امکان سنجی يک روش جايگزين برای استفاده از سوختهای سنگين: گازی سازی به جای احتراق
98-F-EEF-229 بررسی سيستمهای متداول کنونی وسيستمهای مدرن HVACاز نظرمصرف انرژی
98-F-EEF-238 بازيافت حرارتی گازهای خروجی، کوره های سيمان و توليد انرژی الکتريکی
98-F-EEF-254 تهيه نرم افزار کامپيوتری به منظور مدلسازی و بهينه‏سازی بخش بخار سيکل ترکيبی دوفشاره
98-F-EEF-269 بررسی و مقايسه ساختار علی و معلولی سيستم عرضه برق در دو حالت دولتی و خصوصی
98-F-EEF-278 انتخاب محرک ميکروتوربين در سيستم‌های توليد همزمان برق و حرارت
98-F-EEF-282 بکارگيری محرکه های فرکانس متغير دربخشهايی از مصارف داخلی نيروگاه‏طوس
98-F-EEF-283 بازيافت حرارت در صنايع فولاد و ريخته گری به منظور پيشگرم کردن قراضه ورودی به کوره های ذوب
98-F-EEF-286 امکان سنجی ساخت آبگرمکن از بازيافت گرمای دود بخاری گازی
98-F-EEF-309 تحليل اگزرژی و انرژی دريک نيروگاه هسته ای PWR با ظرفيت MW 1000 مشابه نيروگاه هسته ای بوشهر
98-F-EEC-315 اجرای طرح آموزش بهينه سازی مصرف انرژی(بهسامان)در مدارس شهر اصفهان
98-F-EEF-316 مميزی اجمالی انرژی وپتانسيل سنجی بهينه سازی در 145 صنعت بالای يک مگاوات
98-F-EEF-322 اصلاح سطوح دمايی سيکلهای تبريد واحدهای اولفين صنايع پتروشيمی با هدف کاهش تخريب اکسرژی
98-F-EEF-331 بررسی و تحليل نتايج اجرای ‏مميزی ‏تفصيلی انرژی در صنايع نئوپان با مطالعه ‏موردي‏کارخانه صنعت چوب شمال (نئوپان گنبد)
98-F-EEF-333 حذف بار ديزل‌ژنراتور جهت کاهش مصرف گازوئيل
98-F-EEF-336 بهينه‌سازی سوخت مصرفی ايستگاههای تقويت فشار
98-F-EEF-359 تحليل اگسرژی در سيکل تبريد تراکمی
98-F-EEF-372 بررسی تاثير تصحيح ضريب قدرت شبکه کارخانه بر بهره ­برداری بهينه ديزل ژنراتور
98-F-EEF-373 تأثير شيوه­های رفتاری، شناختی و رفتاری – شناختی (ترکيبی) بر تغيير نگرش و رفتار مصرف انرژي‏الکتريکی دانش­آموزان والگوی مصرف انرژي‏الکتريکي‏خانواده
98-F-EEF-374 کاهش مصرف سوخت توربينهای گازی با استفاده از سيستم مه سرمايی (فاگ) و آزمايش يک نمونه عملی
98-F-EEF-376 تاثير بهينه سازی مصرف انرژی در صنايع مرغداری
98-F-EEF-395 ارتقای فناوری توليد در کارخانجات قند و شکر با هدف کاهش شدت مصرف انرژی الکتريکی
98-F-EEF-401 بهينه سازی مصرف انرژی در بخش موتورهای الکتريکی از طريق بکارگيری الکتروموتورهای راندمان بالا
98-F-EEF-407 توسعه سيستم­های توليد پراکنده CHP با استفاده از موتورهای گاز سوز (Gas Engine) با ايجاد مکانيزم جديد
98-F-EEF-415 راه کارهای صرفه جويی انرژی در برج های تقطير پالايشگاهی
98-F-EEF-422 بررسي‏تجربی ضريب انتقال‏حرارت و افت فشار درجريان آرام تکفاز با استفاده ازسيم‏پيچ
98-F-EEF-423 طراحی صحيح خطوط بازيافت کندانس در صنايع شيميايی
98-F-EEF-426 ارزيابی فنی و اقتصادی استفاده از سوختهای CNG, LPG و بنزين در بخش حمل و نقل کشور
98-F-EEF-430 تعيين پتانسيل صرفه‌جويی انرژی الکتريکی در يک واحد صنعتی ريسندگی و بافندگی مبتنی بر مميزی انرژی
98-F-EEF-436 مروری بر برنامه های کنترل بار در بازارهای برق مطالعات موردی کنترل بار به منظور افزايش پايداری ولتاژ شبکه
98-F-EEF-453 بهينه­سازی مصرف انرژی در آب شيرين­کن HD خورشيدی
98-F-EEF-454 معرفی نرم‌افزار شبيه­سازی و بهينه­سازی ايستگاه­های افزايش فشار گاز طبيعی با بهره­گيری از صفحات گسترده
98-F-EEF-464 بهينه سازی زمان تعويض فيلتر توربين های گاز
98-F-EEF-465 مدلسازی تقاضای انرژی مفيد در بخش حمل و نقل کشوری
98-F-EEF-477 محاسبه کار برگشت­پذير سيستم های خنک کاری دماپائين واحد اولفين
98-F-EEF-481 طراحی کنترلر فازی برای اجرای برنامه کنترل مستقيم بار در يک کارخانه سيمان
98-F-EEF-497 خنک­کاری هوای ورودی به توربين گاز توسط مخزن ذخيره­کننده انرژی
98-F-EEF-498 بررسی پارامترهای موثر در عملکرد ريژنراتور دوار برای بازيافت انرژی
98-F-EEF-500 مدل سازی و بهينه ‌سازی سيکل توليد همزمان توربين گاز با پاشش بخار داخل محفظه احتراق
98-F-EEF-502 راهکارهای بهينه سازی انرژی الکتريکی در واحد خشک سيمان شمال
98-F-EEF-503 اولويت‌ جهانی سرمايه‌گذاری سمت تقاضا به‌جای سمت عرضه در تأمين برق و پتانسيل کم‌نظير بهينه‌سازی در ايران
98-F-EEF-504 بررسی مزايای جايگزينی لامپهای LED به جای منابع روشنايی متعارف
98-F-EEF-526 بررسی روشهای محاسبه راندمان نقطه ای در برجهای تقطير
98-F-EEF-537 بهينه سازی انرژی و کاهش آلودگی به سبب ارتقاء کارايی کوره های پخت کاشی و سراميک
98-F-EEF-538 بررسی راهکارهای صرفه جويی مصرف انرژی در صنعت آجر
98-F-EEF-539 مشعل‌های صنعتی و استفاده از فن‌آوری‌های جديد در افزايش بازده احتراق
98-F-EEF-579 استفاده از ايستگاههای تقليل فشار گاز طبيعی برای توليد برق و تبريد
98-F-EEF-581 بهينه سازی واحد تهويه مطبوع با استفاده از شبيه سازی عددی در جهت کم کردن مصرف انرژی
98-F-EEF-591 برآورد تابش کل و تعيين مقدار بهينه زاويه سطح شيب دار برای کالکتور خورشيدی در منطقه مشهد


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com