سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت مديريت عرضه و تقاضای انرژی
  < مديريت عرضه و تقاضای انرژی   < مقالات   < هفتمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

مديريت عرضه و تقاضای انرژی

B00109 برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ايران
B00123 کاهش مصرف انرژی در ايستگاه­های تقويت فشار گاز با کاهش افت فشار کولر
B00125 برآورد تقاضای ‌نهايی ‌انرژی در‌ صنعت سيمان با بکارگيری مدل ارزيابی تقاضای انرژی
B00127 بررسی بهبود کيفيت و راندمان مصرف انرژی در انتگراسيون حرارتی برجهای تقطير
B00128 شناسايی الگوی مصرف برق مشترکين شهرستان اهواز و نتايج اجرای فعاليتهای مديريت مصرف برق در سمت تقاضا بر اصلاح الگوی مصرف
B00133 ارزيابی فنی- اقتصادی جايگزينی مسيرهای انتقال انرژی: بررسی موردی شبکه گاز و برق
B00135 بررسی علل تغيير در مصرف انرژی بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه
B00137 ارزيابی اقتصادی و زيست محيطی ايجاد سامانه توليد همزمان برق و حرارت (برودت) در مجاورت بويلر بازيافت کيش
B00139 ارزيابی پتانسيل استحصال انرژی از فاضلاب شهری و ارائه مدل آن
B00142
تحليل اگزرژی و بهينه سازی ترمواکونوميکی سيکل تبريد آبشاری آمونياک – دی اکسيدکربن
B00150 مدل‌ سازی تقاضای انرژی الکتريکی در کشور با رويکرد پويايی سيستمی
B00151
کاهش مصرف انرژی در ايستگاه­های تقويت فشار با کاهش دمای گاز خروجی
B01117 مدلسازی و بهينه­سازی طراحی شبکه­های انتقال گاز طبيعی و مکان­يابی ايستگاه­های تقويت فشار بوسيله الگوريتم ژنتيک
B01118 روش های بازيافت حرارت از توربين های گازی نيروگاه زنبق يزد
B01119 مطالعه اثر کاربرد نانوسيالات CuO و Al2O3 در بهينه سازی مصرف انرژی در سيستم­های حرارتی و برودتی
B01121 بررسی اثر سرد­سازی گاز طبيعی بر جريان در خطوط لوله انتقال گاز و بهينه­سازی سوخت مصرفی ايستگاههای تقويت فشار
B01123 آناليزاگزرژوکونوميک نيروگاه بخارجهت افزايش بهره وری اقتصادی
B01125
توسعه و کاربرد يک مدل برای تجارت جهانی ال­ان­جی
B01128 مدلسازی ترموديناميکی و بهينه سازی چند هدفه نيروگاه سيکل ترکيبی با مشعل اضافی با استفاده از الگوريتم ژنتيک
B02103
بررسي­ اثر تغيير سوخت بر انتشار آلاينده­های احتراقی در مشعل­ها
B02125 راهکارهای کاهش سوزاندن گازهای همراه در واحدهای جمع آوری آنها
B02131 امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از مبدل حرارتی صفحه­ای در سيستمهای حرارت مرکزی
B02141 بررسی تاثير استفاده از سيستم مه پاشی(fogging ) بر افزايش راندمان توربينهای گازي پالايشگاه گاز خانگيران
B02143
سامانه مديريت روشنايی Lighting Management System (LMS)
B02144
مميزی انرژی جامع ساختمان­های غير صنعتی مجتمع گاز پارس جنوبی
B02147 تعيين الگوی مصرف و پتانسيل صرفه جويی انرژی در صنعت آرد
B02148
تامين روشنايی ساختمان‌های صنعتی با بکارگيری نور طبيعی مطالعه موردی : صنايع چوب و کاغذ مازندران
B02149 توسعه بهره‌وری صنايع با سياست‌گذاری مناسب در مصرف انرژی مطالعه موردی : صنايع چوب و کاغذ مازندران
B02150 تامين بهينه روشنايی مصنوعی در صنايع
B02153 انتخاب بهينه روشهای مدرن کنترل دور موتورهای الکتريکی از ديدگاه صرفه جويی انرژی و مقايسه تلفات آنها
B02154 بررسی تاثير پارامترهای مختلف در طراحی و عملکرد مبدلهای لولهگرمايی
B02155 پايش، مديريت انرژی و نظارت هوشمندانه در صنعت ساختمان با بکارگيری ابزاری قدرتمند تحت فناوری RFID
B02156
بهينه­سازی مصرف انرژی در صنعت هوافضا برای افزايش مانورپذيری وسيله پرنده
B02205
بهينه سازی انرژی در ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس
B02158 کاهش تلفات اکسرژی و انرژی توربينهای گازی به کمک مبدلهای رکوپريتور
B02159
بررسی مصرف برق در چاههای کشاورزی و استفاده از پمپهای شناور
B02163 طراحی شبکه مبدل‌های حرارتی با محدوديت در اتصال
B02164 مميزی و مديريت انرژی سيستم پمپاژ چاههای آب شرب
B02165 بهينه سازی مصرف انرژی از طريق بهبود وضعيت روانکاری تجهيزات و ماشين آلات صنعت
B02166 بهينه سازی گام لوله های اواپراتور و کندانسور در سيکل تبريد تراکمی
B02169 تحليل فرصتهای صرفه‌جويی در ساختمان از ديدگاههای اقتصادی و زيست محيطی
B02170 ارزيابی کارايی برخی از شيشه‌های نوين در کاهش مصرف انرژی ساختمان
B02172 کاربرد فن آوری ترموگرافی در خصوص مديريت انرژی ، نگهداری و تعميرات (نت)
B02176 پتانسيل‌های صرفه جويی سوخت و کاهش گازهای آلاينده در سيستم احتراق موتورخانه‌های خانگی
B02179 آناليز اکسرژی و بهينه سازی ترمواکونوميک سيکل تبريد تراکمی بخار دارای برج خنک کن
B02180 آناليز اکسرژی و تحليل ترمواکونوميک يک پمپ حرارتی
B02186 عملکرد حرارتی-رطوبتی جدارهای ساختمانی در اقليم گرم‌ و مرطوب
B02188
بهينه سازی مبدلهای پوسته و لوله ای بوسيله افزايش ضريب انتقال حرارت
B02192 بررسی عوامل موثر برشدت مصرف انرژی رهيافت تجزيه شدت انرژی مطالعه موردی گروه صنايع سيمان کرمان
B02194 بررسی اقتصادی سه راهکار کاهش مصرف انرژی حرارتی در ساختمان‌ها
B02195
مدلسازي و بهينه سازی سيستم گرمايش از کف در ساختمان
B02198 مميزی انرژی در ساختمان
B04104 بررسی تحولات جهانی شدن در عرصه امنيت انسانی ومنابع انرژی در منطقه غرب آسيا
B04105 بررسی تأثير نيروگاه بادی بر قابليّت اطمينان سيستم های قدرت
B05106
کشش‌های تقاضای انرژی و تأثير قيمت‌های انرژی در هزينه‌های توليد صنعت نساجی کشور: رويکرد داده‌های تابلويی
B05107
مروری بر سير تحول مدل‏هاي‏ ديناميکی انرژی و بررسی مدل جهانی World3-03 با رويکرد انرژی و تغييرات آب و هوايی کره زمين
B05110 روش‌شناسی الگو‌سازی تقاضای انرژی
B07121 فرآيند تصميم­گيری برای تعيين اقتصادی مشخصات سيستم مبدل انرژی بادی در چهار منطقه متمايز ايران
B07135 صرفه جويی در مصرف انرژی جهت سرمايش و گرمايش ساختمان با جايگزين نمودن انرژيهای تجديد پذير
B08102
مهندسی مجدد در کاهش مصرف فرآورده های نفتی و بازاريابی خارجی به منظور افزايش صادرات
B08104 ايران و خط‏لوله نابوکو
B09101 بررسی تأثير سوخت گياهی بيواتانول بر چند ويژگی مهم سوختی بنزين
B10103
فرصتهای پنهان صرفه جويی انرژی مصرفی کامپيوترها در ادارات
B10106 بررسی چالش­های اجتماعی سياست­گذاری تقاضا و برنامه­هاي بهينه­سازی مصرف انرژی
B10110 بررسی تجربی انتقال حرارت جابجايی نانو در مبدل­های حرارتی w شکل
B10120 تاُثير حمايتهای مالی وزارت نيرو در يک کارخانه سيمان
B10121 بررسی اجتماعی الگوی استفاده از وسائل نقليه در شهر تهران با رويکرد اصلاح الگوی مصرف انرژی
B10123 اصلاح الگوی مصرف گاز در بخش مسکن با پيشنهادات تکميلی برای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
B10135 بررسی ميزان رضايت­مندی، اطلاعات و رغبت بانوان شهرتهران در خصوص استفاده از لامپ­کم­مصرف
B11107
الزامات مکان و استانداردهای نصب پيل­های سوختی نيروگاهی
B11108 طبقه‌بندی درآمارهای انرژی
B11109
ارزيابی پتانسيل صرفه جويی انرژی و کاهش آلودگی محيط زيست در آبگرمکن های برقی خانگی


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com