سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت فن آوری و نوآوری در صنعت انرژی
  < فن آوری و نوآوری در صنعت انرژی   < مقالات   < هفتمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

فن آوری و نوآوری در صنعت انرژی

D00117 مقايسه اقتصادی دفع حرارت سيستم های سرمايش به هوا و زمين
D00118 بهينه سازی يک پمپ حرارتی منبع زمينی با برج خنک
D00119 توليد بيوگاز جهت تأمين سوخت نيروگاههای کوچک
D00127 احداث مزارع بادی آب‌های ساحلی به منظور توسعه پايدار جزيره سيری
D00132 معرفی يک توپولوژی جديد به منظور بهبود عملکرد سيستم تبديل انرژی باد
D00141
ارزيابی اقتصادی- زيست محيطی اقتصاد هيدروژنی در صنعت برق ايران
D00147 مقايسه پژوهش در زمينه بهينه‌سازی مصرف انرژی در ايران و ژاپن
D00159 بهينه سازی چند منظوره سيستم های پيل سوختی غشاء تبادل يون پروتون
D00164 يک رويکرد آماری برای برازش توزيع سرعت باد
D00165
تأثير مشخصات هندسی روی عملکرد يک کلکتور خورشيدی
D00166 بررسی کارايی حرارتی کلکتورهای خورشيدی مشبک در جريان عمود
D00167
پتانسيل به‌کارگيری آب شيرين‌کن رطوبت‌زنی- رطوبت‌گيری خورشيدی در ايران
D00172 بررسی رويکرد خودروسازان جهان در ارائه محصولات سازگار با سوخت تجديد پذير بيواتانول
D01103 توسعه مدل مناسب سيستم های خنک کاری اکسپاندری برای واحدهای جداسازی صنايع پتروشيمی
D02105 بررسی پتانسيل بهره‌گيری از انرژی کشندی در سواحل جزيره‌ی قشم
D02107 طراحی سامانه­ی کنترل وسايل گاز سوز به کمک شبکهGSM
D02108
بررسی فنی اقتصادی بازتوانی يک نيروگاه بخار قديمی در ايران
D06106 ضرورت توسعه نيروگاههای توليد همزمان برق و حرارت بيوگاز سوز در کشور
D02113 شبيه سازی عملکرد نيروگاه با کنترل فشارمتغير در بارهای جزيی و مقايسه با نتايج تجربی نيروگاه شهيد سليمی (نکا)
D04103
مقايسه آلودگيهای زيست‌محيطی نيروگاههای حرارتی سوخت فسيلی در کشور با سيستمهای برق خورشيدی(فتوولتائيک) P.V
D04104
بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه­ای (آزمون فرضيه پناهگاه های آلودگی و منحنی زيست محيطی کوزنتس،مقايسه کشورهای توسعه يافته و درحال توسعه­)
D06111 تحليل و شبيه سازی توليد توان و تبريد از ايستگاههای تقليل فشار گاز
D06112 شناسايی صنايع مستعد توليد همزمان برق و حرارت در کشور
D06113 بررسی فنی، اقتصادی توليد همزمان توان و سرمايش در پالايشگاه گاز خانگيران
D07101 ساخت سلول خورشيدی لايه نازک نانوکريستالی دی اکسيد تيتانيوم حساس شده با رنگينه
D07107 مطالعه آزمايشگاهی سيستم­های فتوولتائيک/حرارتی (PV/T ) در حالت اتصال مستقيم فن­ها با پانل­ها
D07117 طراحی و ساخت سيستم پيل سوختی 5 کيلو وات
D07118
بررسی تاثير ضخامت فيلم دی اکسيد تيتانيوم بر ساختارفتوالکترود و عملکرد سلول خورشيدی رنگينه ای
D07124 شبيه سازی سيستم های فتوولتائيک/حرارتی در حالت جابجايی آزاد
D07129
آب شيرين‌کن‌های خورشيدی حوضچه‌ای: بهبود عملکرد به کمک آناليز تابشی


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com