سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت محورهاي همايش
  < محورهاي همايش   < درباره همایش دوازدهم   < 

·         اقتصاد سبز و حکمرانی خوب

·         سامانه های هوشمند انرژی

·         تغییرات اقلیم

·         انرژی های تجدید پذیر

·         کارایی انرژی

·         شیرین سازی آب

·         انرژی های آبی

·         مسئولیت ها و پذیرش اجتماعی

·         تاب آوری در سامانه های انرژی و آب

·         شهرهای هوشمند

·         همکاری منطقه ای و بین المللی

·         سامانه های پیشرفته تبدیل پایدار انرژی

·         مقررات گذاری و مقررات زدایی

·         توسعه نظام های مالی

·         بازارهای انرژی و آب 

·         مدیریت بهم پیوسته انرژی، آب و محیط زیست

·         حمل و نقل و خودروهای برقی


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com