سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت هیات علمی
  < هیات علمی   < دومین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 
اعضای هیات علمی
 • دكتر تقي ابتكار، دانشگاه تهران
 • دكتر حميد ابريشمي، دانشگاه تهران
 • مهندس اسد الله احمدي نژاد، وزارت نفت
 • مهندس مرتضي الهي، شركت ملي گاز
 • دكتر سيد رضا آيت الهي، استانداري تهران
 • دكتر خسرو باختري، مهندسين مشاور مهاب قدس
 • محسن بختيار، وزارت نيرو
 • دكتر فريدون بركشلي، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي
 • دكتر بهادري نژاد، دانشگاه صنعتي شريف
 • دكتر محسن پارسا مقدم، دانشگاه تربيت مدرس
 • مهندس اعظم حيدري، كميته ملي انرژي ايران
 • دكتر اسماعيل خوشروان، دانشگاه تبريز
 • دكتر علي محمد رنجبر، پژوهشگاه نيرو
 • دكتر اسماعيل ساعي ور، سازمان انرژي اتمي ايران
 • دكتر محمد سرير، وزارت امور خارجه
 • دكتر مجيد شفيع پور، اداره كل محيط زيست استان تهران
 • دكتر كيقباد شمس، دانشگاه صنعتي اصفهان
 • دكتر علي شمس اردكاني، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
 • دكتر شهنام طاهري، وزارت نيرو
 • دكتر مجيد عباسپور، دانشگاه صنعتي شريف
 • دكتر محمدعلي عبدلي، دانشگاه تهران
 • مهندس رضا فرمند، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي 
 • دكتر ناصر فكوهي، وزارت نيرو
 • دكتر نرسي قربان، شركت آسياي آرام
 • دكتر محمد قنادي مراغه، سازمان انرژي اتمي ايران
 • دكتر عبد الرضا كرباسي، وزارت نيرو
 • دكتر مشايخي، دانشگاه صنعتي شريف
 • دكتر رضا مكنون، نهاد رياست جمهوري
 • دكتر حميد رضا مؤمني، دانشگاه تربيت مدرس
 • شهريار هندي، وزارت نيرو
 

   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com