سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت هیات اجرایی
  < هیات اجرایی   < سومین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 
اعضای هیات اجرایی
  • دكتر محمد رضا اميد خواه، دانشگاه تربيت مدرس
  • مهندس حميد چيت چيان، معاون وزير نيرو در امور انرژي
  • مهندس اعظم حيدري، كميته ملي انرژي ايران
  • مهندس اصغر سهيلي پور، شركت ملي گاز ايران
  • دكتر محمد علي عبدلي، سازمان بهره وري انرژي ايران
  • مهندس داريوش فروغي، معاونت امور انرژي وزارت نيرو
  • مهندس عبد الحسين فضل اللهي، شرکت توانير
  • دكتر عبد الرضا كرباسي، كميته ملي انرژي ايران
  • مهندس مصطفي كماريزاده، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com