سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت هیات علمی
  < هیات علمی   < چهارمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 
اعضای هیات علمی
 • دكتر سيد محمد رضا آيت اللهي، سازمان ثبت احوال كشور
 • دكتر حميد ابريشمي، دانشگاه تهران
 • دكتر محمد احمديان، وزارت نيرو
 • مهندس سيد اسد الله احمدي نژاد، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
 • دكتر رضا امر اللهي، وزارت نيرو
 • دكتر محمد رضا اميد خواه، دانشگاه تربيت مدرس
 • محسن بختيار، معاونت امور انرژي وزارت نيرو
 • دكتر مهدي بهادري نژاد، دانشگاه صنعتي شريف
 • دكتر احمد علي بهمن پور، شركت منطقه اي برق تهران
 • دكتر محسن پارسا مقدم، دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر محمد حسن پنجه شاهي، دانشگاه تهران
 • مهندس مسعود حجت، وزارت نيرو
 • غلامحسين حسن تاش، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي
 • مهندس اعظم حيدري، كميته ملي انرژي ايران
 • دكتر اسماعيل خوشروان، دانشگاه تبريز
 • دكتر اسماعيل ساعي ور، دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر مجيد شفيع پور، سازمان حفاظت از محيط زيست
 • مهندس محمد علي شفيع زاده، سازمان بهره وري انرژي ايران
 • دكتر كيقباد شمس، دانشگاه صنعتي اصفهان
 • دكتر سيد محمد صادق زاده، معاونت امور انرژي وزارت نيرو
 • مهندس عبد العلي صادقي پور، شركت سهامي ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
 • دكتر شهنام طاهري، معاونت امور انرژي وزارت نيرو
 • دكتر مجيد عباسپور، دانشگاه صنعتي شريف
 • دكتر محمد علي عبدلي، دانشگاه تهران
 • دكتر حجت الله غنيمي فرد، وزارت نفت
 • مهندس رضا فرشيد فرمند ، مؤسسه مصالعات بين المللي انرژي
 • دكتر محمد صادق قاضي زاده، وزارت نيرو
 • دكتر امير حسن قرشي، سازمان انرژي اتمي ايران
 • دكتر عبد الرضا كرباسي، كميته ملي انرژي ايران
 • دكتر احمد كهربائيان، معاونت امور انرژي وزارت نيرو
 • مجيد مخدوم، دانشگاه تهران
 • مهندس بهمن مسعودي، سازمان توانير
 • دكتر حميد رضا مؤمني، دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر علي نمازيان، دانشگاه شهيد بهشتي
 • مهندس كاظم كاشفي، پژوهشگاه صنعت نفت

   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com