سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت هیات علمی
  < هیات علمی   < پنجمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 
اعضای هیات علمی
 • دكتر سيد محمد رضا آيت اللهي، سازمان ثبت احوال كشور
 • دكتر محمد حسين جاويدي، دانشگاه فردوسي مشهد
 • دكتر حميد ابريشمي، دانشگاه تهران
 • دكتر شهرام جديد، دانشگاه علم و صنعت
 • دكتر وحيد احمدي، سازمان انرژي اتمي ايران
 • مهندس مسعود حجت، وزارت نيرو
 • دكتر محمد احمديان، وزارت نيرو
 • غلامحسين حسن تاش، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي
 • مهندس سيد اسد الله احمدي نژاد، شركت پخش فرآورده هاي نفتي
 • دكتر اسماعيل خوشروان، دانشگاه تبريز
 • دكتر مهدي اشجعي، دانشگاه تهران
 • دكتر اسماعيل ساعي ور، دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر ابراهيم اصل سليماني، دانشگاه تهران
 • دكتر امير احمد سپهري، دانشگاه امير كبير
 • دكتر محمود افشار، دانشگاه صنعت نفت
 • دكتر مجيد شفيع پور، سازمان حفاظت محيط زيست
 • دكتر رضا امر اللهي، وزارت نيرو
 • مهندس محمد علي شفيع زاده، سازمان بهره وري انرژي ايران
 • دكتر محمد رضا اميد خواه، دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر كيقباد شمس، دانشگاه صنعتي اصفهان
 • دكتر هاشم اورعي، دانشگاه صنعتي شريف
 • دكتر سيد محمد صادق زاده، وزارت نيرو
 • دكتر خسرو باختري، مهاب قدس
 • دكتر مهدي صادقي، وزارت نيرو
 • محسن بختيار، وزارت نيرو
 • دكتر مجتبي صدر عاملي، دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر مهدي بهادري نژاد، دانشگاه صنعتي شريف
 • دكتر امير عباس صديقي، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت
 • دكتر احمد علي بهمن پور، شركت مهندسين مشاور نيرو
 • دكتر حميد رضا مؤمني، دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر محسن پارسا مقدم، دانشگاه تربيت مدرس
 • مهندس بهمن مسعودي، شركت توانير
 • دكتر محمد حسن پنجه شاهي، دانشگاه تهران
 • دكتر داود منظور، وزارت نيرو
 • مصطفي توانپور، وزارت نيرو
 • مهندس علي اكبر مهاجري، مؤسسه آموزش و مديريت كرج
 • دكتر مسعود نيلي، وزارت نيرو
 • دكتر محمود يعغوبي، دانشگاه شيراز
 • دكتر مجيد صفار اول، دانشگاه امير كبير
 • دكتر نيما محمدي طبري، شركت مشانير
 • مجيد صفاري نيا، سازمان بهره وري انرژي ايران
 • دكتر محمود مقدم، شركت مشانير
 • دكتر مجيد عباسپور، دانشگاه صنعتي شريف
 • دكتر رضا عفت نژاد، وزارت نيرو
 • دكتر مهدي عسلي، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي
 • دكتر مجيد عميد پور، دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي
 • دكتر محمد علي عبدلي، دانشگاه تهران
 • دكتر حجت الله غنيمي فرد، شركت ملي نفت ايران
 • دكتر سيد فريد قادري، دانشگاه تهران
 • دكتر محمد صادق قاضي زاده، وزارت نيرو
 • دكتر امير حسين قرشي، سازمان انرژي اتمي ايران
 • مهندس كاظم كاشفي، پژوهشكده نفت
 • دكتر محمد كبيري اصفهاني، سازمان توسعه برق ايران
 • دكتر عبد الرضا كرباسي، كميته ملي انرژي ايران
 • دكتر احمد كهربائيان، وزارت نيرو

   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com