سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت بیانه همایش
  < بیانه همایش   < دهمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

  -     عدم دسترسي بخش عمده اي از جمعيت جهان به منابع متعارف انرژي از مسائل مهم جامعه کنوني بشري است. کليه دولت هاي توسعه يافته و درحال توسعه بايد توجه بيشتري به فراهم آوردن زمينه دسترسي آنان به تامين منابع متعارف انرژي نمايند.صندوق اوپک براي توسعه بين المللي (OFID) در اين ارتباط نقش موثري را داشته است.

-  درچارچوب تعامل گسترده تر کشورها در حوزه هاي مختلف انرژي، افزايش همکاري ها در زمينه تجارت، سرمايه گذاري، حمل و نقل، ترانزيت، انتقال دانش و فناوري، افزايش کارايي و تبادل دانش و تجربيات از اهميت ويژه اي برخوردار است.

-     تحقق توسعه پايدار از جمله بهبود شرايط زيست محيطي با استفاده بيشتر از منابع انرژي هاي تجديد پذير (خصوصا انرژي بادي و خورشيدي) صورت مي گيرد. همزمان با افزايش سهم انرژيهاي تجديد پذير در بسياري از کشورهاي جهان ، توجه به توسعه فناوري و استفاده از روشهاي نوين خصوصا فناوريهاي جديد توليد برق از انرژي بادي و اتخاذ سياست هاي مالي و اقتصادي مناسب براي توسعه سريع تر اين فناوري ها از اهميت ويژه اي برخوردار است.  

-     پس از چندين دهه رشد سريع کمي در تامين انرژي برق، ايجاد تحولي بنيادين و فراگير به منظور ارتقاء و توسعه کيفي صنعت برق ضروري است. بدين منظور سه مقوله حفظ محيط زيست، ارتقاء بهروري و گسترش رقابت از اهميت ويژه اي برخوردار است. توسعه روشهايي نظير تبديل نيروگاههاي گازي به سيکل ترکيبي، بهره گيري از توربين هاي گازي و همچنين توسعه واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت (CHP) که بازدهي صنعت برق را تا  بيش از 50 درصد افزايش مي دهد، از جمله سياست هاي مهم وزارت نيرو مي باشد.

-      طبق پيش بيني هاي بلند مدت ، سوخت هاي فسيلي از جمله نفت و گاز متعارف همچنان از جايگاه عمده اي در تامين انرژي جهان در آينده برخوردار بوده و خواهد بود. بديهي است که جمهوري اسلامي ايران از پيشرفت فناوريهاي نوين در بهره برداري از منابع غير متعارف نظير شن هاي نفتي و گازي (Shale Gas, Shale Oil) که با تامين بخشي از نيازهاي انرژي جهان در آينده در برقراري امنيت انرژي موثر خواهند بود، استقبال مي کند .

-     توجه به نقش جمهوري اسلامي ايران در توليد و ترانزيت انرژي در منطقه که باعث کاهش هزينه هاي انرژي مي شود، ضروري است. در اين چارچوب حضور فعالانه دولت، جوامع دانشگاهي،نهادهاي غيردولتي و بخش خصوصي در روند تصميم گيري در سازمان ها و تشکل هاي بين المللي و منطقه اي فعال در زمينه انرژي از جمله منشور انرژي حائز اهميت است.

-     جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين دارنده ذخاير نفت و گاز جهان، مصمم است نقش خود را در بازارهاي جهاني انرژي ايفا نموده و سهمي مناسب از تامين انرژي مورد نياز جهان را بر عهده داشته باشد. واضح است که بکارگيري تحريم هاي اقتصادي با انگيزه هاي سياسي، آثاري مخرب بر توليد و عرضه نفت و گاز داشته و موجب به خطر افتادن امنيت انرژي و اختلال در اصل دسترسي به منابع انرژي شده است. تحريم ها همچنين باعث ايجاد اختلال در بازار انرژي و برهم زدن ثبات اقتصادي کشورها و جهان ، ايجاد مانع در پيشبرد سياست هاي مربوط به توسعه پايدار و حتي بروز بحران هاي سياسي و اجتماعي مي گردد و ناکارآمدي منابع را به همراه دارد . از اين رو بايستي هرچه سريع تر در جهت حذف تحريم هاي موجود اقدامات لازم به عمل آيد.

-    هرچند رشد توليد برق از انرژي هسته اي در جهان طي ساليان گذشته به کندي انجام شده است، پيوستگي روند آن نشان مي دهد که انرژي هسته اي همچنان يکي از گزينه هاي اصلي تامين انرژي درآينده خواهد بود.

 مفاد اين گزارش از طرف کميته ملي جمهوري اسلامي ايران براي مسئولين جمهوري اسلامي ايران، شوراي جهاني انرژي، آژانس بين المللي انرژي هاي تجديدپذير و صندوق اوپک براي توسعه بين المللي (OFID) و معاهده منشور انرژي (ECT) ارسال و پيگيري خواهد شد.


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com