سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت مقالات قابل ارائه
  < مقالات قابل ارائه   < مقالات   < یازدهمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 
دانلود فایل مقاله عنوان مقاله نام نویسنده
دانلود برنامه ريزي راهبردي عصرمدار براي مديريت منابع نفت ايران بر مبناي پيش بيني سري¬هاي زماني از طريق شبکه عصبي ميرحسين قريشي
دانلود بهينه سازي چند منظوره شرايط عملياتي خطوط انتقال و توزيع گاز طبيعي احسان بني اسدي1
دانلود بررسي تأثير ژئوپليتيک انرژي حوزه درياي خزر بر توسعه امنيت ملّي حسين هاونگي
دانلود ENVIRONMENTAL IMPACTS OF CHERNOBYL NUCLEAR ACCIDENT ON BASIC HUMAN RIGHTS Emrah Akyuz
دانلود Parametrical Optimization of a Novel Solar-Driven Cascaded Compression-Absorption Refrigeration Cycle Using Various Nanoparticles Based on Exergy and Exergoeconomic Concepts M. Mahmoodnezhad
دانلود بورس انرژي در ايران: مباني، مفاهيم و ساختارها احمد فلاح زاده ابرقويي
دانلود تبيين راهبرد بهينه جهت شرکت در بازار بورس برق (راهبردسازي ناب و تاب آور) سميه اسفندياري
دانلود تعيين سقف قيمت خريد برق از منابع توليد پراکنده در مودهاي مختلف بهره برداري با استفاده از روش مونت کارلو عزيزاله صالح زاده منور
دانلود ارزيابي مکانيسم قيمت‌گذاري سهام شرکت‌هاي پالايشي و پتروشيمي واگذار شده در بورس و فرابورس محمد توکلي محمدي
دانلود Smart Solutions for Optimization of Power Plant Efficiency and Availability – Project Experiences Nils Twietmeyer
دانلود Cogeneration of Electricity, Heat and Water Bachir Farah
دانلود Fostering Energy Services Companies in the Middle East Viktorija Namavira
دانلود Japanese Oil Upstream Investment Patterns & Strategies and their Implications in Post-Sanction Iran Loftur Thorarinsson
دانلود A comparative study of financial performance in Iranian refinery and petrochemical companies pre- and post-privatization حبيب تکميل
دانلود آسيب‌شناسي علل ناكامي‌هاي مربوط به تدوين سياست‌گذاري‌هاي جامع انرژي کشور سيد حسين حسيني
دانلود ارزيابي مقايسه اي توليدبيوديزل از گياه کرچک و گياه منداب به روش تحليل چرخه عمر مهرداد عدل
دانلود تحليل سياستگذاري انرژي هاي تجديدپذير در بهبود شاخص عملكرد اقليم حميد رضا بهمن آبادي
دانلود مدل سازي عوامل اقتصادي و برون زاي غير اقتصادي در تقاضاي انرژي بخش صنعت ايران مهران اميرمعيني
دانلود Exergetic Optimization of Geothermal Power Plant Saeid Jalilinasrabady
دانلود استخراج منحني بي‌تفاوتي هزينه سوخت-آلودگي مسئله توزيع اقتصادي زيست‌محيطي بار ياسين ولي تبار
دانلود پيش بيني مصرف برق ايران با استفاده از نظريه سيستم هاي خاکستري سلمان رحيمي
دانلود برآورد هزينه خاموشي مشترکين خانگي در ايران نصرت الله عباس زاده
دانلود Optimal Long Term Monitoring Network Design for a Complex Contaminated Area Hamed Koohpayehzadeh Esfahani
دانلود Changing Energy Scenario in India: Role of Iran Priya
دانلود توجيه ضرورت نيروگاه گداخت هسته¬اي در تضمين تامين برق مورد نياز آينده سيد اميرحسين قرشي
دانلود What is the positive aspect of integrating common power generation system with biotechnology system? neda taheri
دانلود A Critical Analysis of Iran Petroleum Contract Davood Manzoor
دانلود فرهنگسازي الگوي مصرف صحيح انرژي با تاکيد بر نقش رسانه زهرا قيومي
دانلود مطالعه ميداني سيستم هاي مديريت انرژي در شبکه توزيع هوشمند در اروپا، آمريکا و ايران سهيل کعبه
دانلود امکان سنجي کاهش مصرف انرزي و برآورد اقتصادي جايگزيني موتور- درايوهاي يكپارچه با الكتروموتورهاي صنعتي حسن ابراهيمي‌راد
دانلود تأمين مالي پروژه‌هاي بهينه سازي مصرف انرژي: مطالعات تطبيقي، تجربيات ايران و راهبردهايي براي آينده صباح باقري
دانلود Renewable Energy-based Synthetic Fuels Export Options for Iran in a Net Zero Emissions World Mahdi Fasihi
دانلود مديريت ريسک عدم قطعيت بارهاي پاسخگو در بازار رزرو با استفاده از تئوري شکاف اطلاعاتي کيانوش قهاري
دانلود The Role of a 100% Renewable Energy System for the Future of Iran: Integrating Solar PV, Wind Energy, Hydropower and Storage Arman Aghahosseini
دانلود The MENA Super Grid towards 100% Renewable Energy Power Supply by 2030 Arman Aghahosseini
دانلود Renewable Energy Powered Desalination: A Sustainable Solution to the Iranian Water Crisis Upeksha Caldera
دانلود توليد صيانتي و الزامات آن در قراردادهاي نفتي منصور احمدنژاد
دانلود Energy Trade and Environmental Protection by Promoting Modern Power Plants in Iran Hamid Nazeman
دانلود اصلاح قراردادهاي خدماتي بالادستي نفتي از طريق کاربرد اصل پاراتو تورج دهقاني
دانلود تنظيم پايدارسازسيستم قدرت مبتني برSSSC با استفاده از روش LQR خدايار جواني
دانلود امکان سنجي استفاده از تبديل انرژي حرارتي براي توليد برق در درياي خزر جواد باباگلي متيکلايي
دانلود تقاضاي گازطبيعي در بخش خانگي ايران - روش تعديل جزئي پويا عسگر خادم وطني
دانلود پيشنهاد قيمت انرژي در بازار رقابتي برق مبتني بر رفتار رقيب سيد ناصر ميرمرتضوي
دانلود ارائه ساختاري توسعه محور با استفاده از اطلاعات مکان محورGIS جهت اجراي بهينه سيستم نظارت و کنترل فراگير (WAMS) حسين يوسفي لاليمي
دانلود مهرناز ريحانيان مشهدي مهرناز ريحانيان مشهدي
دانلود سياست‌هاي حمايتي براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران: ترکيب برگزاري مناقصه و خريد تضميني وحيد آريان‌پور

 

 


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com