سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت مقالات قابل ارائه جهت پوستر
  < مقالات قابل ارائه جهت پوستر   < مقالات   < یازدهمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 


 

دانلود فایل مقاله عنوان مقاله نام نویسنده
دانلود برآورد تابع تقاضاي انرژي الکتريکي در بخش صنايع فلزات اساسي محمد سالاريه
دانلود توليد همزمان آب، برق و حرارت از نيروگاه زباله سوز ابراهيم چوبدار
دانلود امکان سنجي نصب و عملکرد يک کويل داخلي و آبگرمکن بيوگاز سوز در طراحي و ساخت يک واحد رآکتور بي هوازي ترکيبي (شهرستان خوي) مهدي آذري کيا
دانلود افزايش نفوذپذيري منابع انرژي¬هاي تجديدپذير در شبکه توزيع هوشمند محمد سعادتمندي
دانلود بهينه سازي منابع توليد پراکنده در ريزشبکه ها با الگوريتم PSO حسين وفايي نژاد
دانلود تاثير سامانه کنترل زمان بندي متغير سوپاپ هاي خروجي بر عملکرد موتور بنزيني مهدي اکبري
دانلود برنامه ريزي کوتاه مدت بهينه منابع تجديدپذير به کمک مدلسازي احتمالي عليرضا بابالويان
دانلود بررسي راندمان استفاده از کلکتورهاي خورشيدي صفحه تخت در شهر ساري رامين باباگلي
دانلود برند سازي ساختمان با بهره گيري از برچسب انرژي در ساختمان احمدرضا طاهري اصل
دانلود بهينه يابي مدل توسعه آبگرمکنهاي خورشيدي از منظر دولت (مطالعه موردي: استان يزد) محمدحسين اعرابي
دانلود تعيين اندازه بهينه اجزاي يک سيستم ترکيبي خورشيد/ باد/ باتري با استفاده از الگوريتم هوشمند HBB-BC سعيده احمدي
دانلود بهبود کارايي انرژي ساختمان مرکزي شرگت گاز استان خوزستان آزاده وزيري
دانلود بهبود عملکرد ژنراتور القايي دو سو تغذيه در توربين بادي حين افت ولتاژ با کنترل هيسترزيس بهزادپرهيزکار
دانلود طراحي سيستم هيبريدي جهت تأمين بار الکتريکي، حرارتي و برودتي ساختمان مسکوني جدا از شبکه با حداقل کردن هزينه ها و آلايندگي احمد غريبي
دانلود Study and Simulation of Three Conventional Wind Turbine Back to Back Converters Soheil Dolatabadi
دانلود بازيافت حرارت از توربين بمنظور کاهش دماي هواي دمشي فن آراز عليزاده
دانلود بهينه¬سازي مصرف انرژي ساختمان هوشمند براساس يادگيري رفتار ساکنين حسين اديبان
دانلود بررسي اقتصادي واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت سجاد نوري حسين آبادي
دانلود معرفي روشي جديد براي برنامه¬ريزي مشارکت واحد‌هاي توليد با قيود امنيتي و محدوديت انتقال گاز طبيعي در شبکه‌هاي با مقياس بزرگ‌ سبحان بدخشان
دانلود مطالعه اثر مدل‌سازي ديناميک کارآيي نيروگاه‌ها در مدل‌هاي برنامه‌ريزي انرژي زهرا رستمي
دانلود شبيه سازي عددي عملکرد حرارتي در سيستم هاي گرمايشي نوين در يک فضاي نمونه با تحليل همزمان آسايش حرارتي رضا يوسف آبادي
دانلود بهبود عملکرد ذخيره‌ساز‌هاي حرارتي نهان از طريق تغيير آرايش لوله‌هاي انتقال حرارت سعيد اميرعبدالهيان
دانلود امکانسنجي استفاده از انواع فناوري هاي تجديدپذير در شيرين سازي آب مريم خودي
دانلود Optimization of Solar Cogeneration Kalina Cycle based on exergy, Exergoeconomic and Exergoenvironmental analyses ّM. Rahmatian
دانلود مدل سازي و بهينه سازي فرازآوري با گاز با استفاده از الگوريتم ژنتيک آرش کديور
دانلود ارزيابي فني/اقتصادي سامانه قدرت متصل به شبکه در شهرستان خواف هادي قديمي چهارطاق
دانلود بررسي جانشيني سرمايه و انرژي در بخش حمل و نقل ايران ساناز ضياءپور
دانلود بهره‌برداري از شبکه‌هاي هوشمند داراي تجهيزات کليد زني قابل‌کنترل از راه دور با در نظر گرفتن اثر نامتعادلي بار عزيزاله صالح زاده منور
دانلود مسئوليت ناشي ازآلودگي محيط زيست در کنوانسيون هاي بين¬المللي (کنوانسيون CLC 1969 و کنوانسيون HNS 1996 ) مجيد قرباني لاچواني
دانلود انتقادات بيع متقابل در زمينه انتقال فناوري جهت اصلاح در قراردادهاي IPC مجيد قرباني لاچواني
دانلود ديناميک مصرف انرژي و صادرات گمرکي در ايران مهسا نوري شيرازي
دانلود بررسي عملکرد ميکروگريد متصل به شبکه سراسري در حضور منابع توليد پراکندهf محمد حسين خدامردي
دانلود شبيه سازي اثر تزريق گاز امتزاج پذير بر پارامترهاي تأثيرگذاري توليد به منظور ازدياد برداشت از مخزن امين ساماني نژاد
دانلود مطالعه موردي بررسي راهکارهاي کاهش مصرف انرژي در صنعت کاشي الهام اسدي
دانلود Techno-Economic Evaluation of Using Different Inlet Air Cooling Systems in Qom & Assaloyeh Station Mohammad Hasan Khoshgoftar Manesh
دانلود روش بهينه کنترل برداري جريان مستقيم در توربين هاي بادي مجهز به ژنراتور سنکرون مغناطيس دائم فاطمه ذکريازاده
دانلود شبيه سازي نيروگاه فتوولتائيک با استفاده از سلول‌هاي خورشيدي پروسکايت به عنوان يک منبع جديد توليد پراکنده محمد رضا يعقوبي نيا
دانلود Optimization of Tehran Oil Refinery Steam Network in view of Exergetic, Thermoeconomic and Environmental Analysis Mohammad Hasan Khoshgoftar Manesh
دانلود خطي سازي معادلات پخش بار به منظور تسريع بازآرايي ديناميکي شبکه هاي توزيع با هدف کاهش تلفات انرژي مير جلال وحيد پاکدل
دانلود بررسي عوامل اقتصادي موثر بر مصرف گاز طبيعي در ايران مصطفي اميدعلي
دانلود بررسي عددي تاثير لايه پخش گاز بر عملکرد پيل غشاپليمري سيداحمد موسوي نيا
دانلود ارزيابي ترموديناميكي سناريوهاي تأمين انرژي در سيستم جذب دي‎اكسيد‎كربن به روش پسا‎احتراق محمد تاجيك منصوري
دانلود پتانسيل کاهش انتشار آلاينده هاي نيروگاهي در مشترکين جديد بخش خانگي مهدي هرمزي
دانلود بررسي اثر عدم قطعيت منابع توليد پراکنده تجديدپذير در ميزان افزايش سود حاصل از مبادله انرژي در ريزشبکه‌ها علي گل دوست
دانلود ارائه چارچوب برنامه راهبردي آگاهسازي و ترويج در حوزه فناوريهاي تجديدپذير سمانه سادات مجمريان اصفهاني
دانلود A Three-Dimensional Numerical Analysis and Comparison of Plain and Wavy Finned Tube Heat Exchangers Vahid Ebrahimpour Ahmadi
دانلود Evolving Communications Architectures and Their Effects on Overall Energy Consumption (Presentation of Some Solutions for Energy Saving in ICT) Mohammad Falahi Sohi
دانلود تحليل اقتصادي توزيع مستقيم درآمد منابع نفتي بر توليد و سرمايه گذاري در داخل کشور حسين ميرزائي
دانلود بررسي تجارب بين‌المللي توسعه انرژي خورشيدي براي مصرف‌کنندگان کوچک در يک مدل مفهومي سيستمي سيدحسين حسيني
دانلود ارزيابي عملکرد تجربي يک نمونه سيستم سرمايشي جذبي خورشيدي به ظرفيت 5 تن تبريد در شهر تهران سياوش منيعي
دانلود کاربرد نانوسيالات در بهينه سازي حرارتي سيستم هاي CHP امين کاظمي بيدختي
دانلود ارزيابي فني-زيست‌محيطي بکارگيري منابع انرژي تجديدپذير در شبکه‌هاي توزيع انرژي الکتريکي هادي صادقي
دانلود Evaluation of Global Natural Gas Pricing Methods’ Effectiveness in the International Markets صادق رنجبر
دانلود آناليز انرژي، اگزرژي، اقتصادي و زيست محيطي مدول فتوولتائيک مونو کريستالي در شرايط آب و هوايي شهر کرمان احمد خالويي
دانلود طراحي کنترلر پيشبين براي يک مبدل سه فاز در حضور نيروگاه بادي به منظور کنترل جريانهاي فازي حامد جواهري فرد
دانلود برنامه‌ريزي هم‌زمان انرژي و ذخيره در سيستم قدرت تجديدساختار يافته با بکارگيري يک مدل خطي آميخته با اعداد صحيح سيد محمد ايمان ميرحسيني
دانلود عايق کاري در ساختمان و اهميت آن در کاهش مصرف انرژي هادي زيبنده
دانلود مکان‌يابي و تعيين اندازه بهينه فيلترهاي فعال از نوع APLC در شبکه‌ها توزيع جهت بهبود کيفيت توان امين صابر مزيدي
دانلود برنامه ريزي مشارکت امنيت مقيد امکاني- احتمالاتي واحدهاي حرارتي در حضور ‌نيروگاه بادي و خورشيدي مهدي منظري توکلي
دانلود ارزيابي اثرات صنعت نفت و گاز بر شهرهاي نفت خيز ايران از منظر پايداري شهري مونا گلچين پور
دانلود تحليل بلندمدت سناريوهاي پيشنهاد ظرفيت توليد به بازار انرژي الکتريکي علي موحدنسب
دانلود تاثير عدم قطعيت منابع انرژي نوين در برنامه ريزي مشارکت واحدهاي نيروگاهي محمدعلي زنگي آبادي
دانلود برآورد شاخص‌هاي تمرکز در صنعت برق ايران داود منظور
دانلود بررسي و تاثيرزاويه Pitch پره توربين بادي در سرعت هاي متغير هاشم فتحي
دانلود ارائه يک مدل بهينه اقتصادي به منظور بهره‎برداري از سيستم ترکيبي بادي تلمبه ذخيره‎اي حرارتي محمد سالاريان
دانلود مدل سازي يک سيستم ترکيبي خورشيدي و بررسي عملکرد و آناليز انرژي آن جهت تأمين آب گرم مصرفي يک واحد مسکوني در شهر کرمان با استفاده از نرم افزار Tsol محمدامين طالبي زاده
دانلود مدلسازي و بررسي تجربي آب شيرين کن خوشيدي لوله خلأ ترمو سيفون ميلاد عبادي
دانلود پيش¬بيني مصرف برق متروي تهران با استفاده از روش¬هاي شبکه¬هاي عصبي و ARIMA عاليه کاظمي
دانلود بررسي احتمالاتي اثرات فني حضور توربين بادي بر شبکه توزيع با استفاده از معادلات پخش بار خطي سازي شده به منظور کاهش زمان محاسبات مير جلال وحيد پاکدل
دانلود ارزيابي فني و اقتصادي کنترل توان راکتيو توسط نيروگاه‌هاي خورشيدي زهرا شيخ لر
دانلود Dynamic Financial Modeling for One MW Photovoltaic Plant with Improved Technology and New Financial Resources: University of Kashan, a Proposed Case Study Mohammad Nazififard
دانلود پيش بيني قيمت برق در بورس انرژي ايران مبتني بر مدل سريهاي زماني رحيم عجبي فرشباف
دانلود ارائه چارچوب بهينه سازي چندهدفه به‌منظور تعيين حجم بهينه تبادلات برق با نواحي مجاور مسعود زادسر
دانلود امکان سنجي توسعه سيستم‌هاي پمپ حرارتي زمين گرمايي در کشور مسعود محسني کبير
دانلود طراحي و تحليل اقتصادي سيستم گرمايش خورشيدي جهت به‌کارگيري در يك ساختمان مسكوني در تهران ياشار فراستي
دانلود DESIGN AND IMPELEMENTAION DSP-BASED P-RESONANT CONTROLLER FOR A SPWM THREE PHASE POWER INVERTER محسن کريمي
دانلود ارزيابي تاثير تنظيم مقررات بر مديريت تجهيزات شبكه انتقال برق مهدي فرهادخاني
دانلود بهينه سازي تأمين بار پست هاي توزيع با رويکرد پتانسيل انرژي هاي تجديد پذير محسن واعظي
دانلود پياده سازي مديريت انرژي در يک سيستم انرژي هيبريدي مستقل از شبکه مبتني بر پيل سوختي و منابع انرژي تجديدپذير امير نوري
دانلود برنامه ريزي توسعه خطوط انتقال با حضور خودرو برقي در شبکه هوشمند سعيد نقدي زادگان جهرمي
دانلود استفاده از ابر خازن، جهت پايداري خروجي سيستم هاي بادي مستقل از شبکه علي مقيمي
دانلود بهينه سازي مصرف انرژي الکتريکي در بخش کشاورزي ( مطالعه موردي استان اردبيل) تيکا سهراب
دانلود توسعه بهبود بهره وري انرژي با استفاده از تجربيات بين المللي مجيد نورائي پور
دانلود بررسي اقتصادي آب‌شيرين‌کن خورشيدي چند مرحله‌اي عليرضا کريمشاهيان بيدگلي
دانلود توليد اقتصادي انرژي در صنايع، با بررسي موردي در پالايشگاه نفت تبريز مهدي الهويردي نوه سي
دانلود بررسي اقتصادي و زيست محيطي افزايش نرخ راندمان انرژي (EER) انواع کولر گازي مورد استفاده در بخش خانگي و تجاري مهدي ديمي دشت بياض
دانلود بررسي اقتصادي يک سيستم فتوولتائيک خانگي در شهر مشهد مصطفي واحدي پور دهرائي
دانلود برآورد تقاضاي نفت کوره در نيروگاههاي حرارتي کشور در افق 1404 عسگر خادم وطني
دانلود افزايش راندمان درايور ديودهاي نوري قدرت پايين با قابليت تنظيم روشنايي اکبرصادقي
دانلود تحليل اقتصادي نصب سامانه هاي فتوولتاييک با استفاده از نرم افزار بين المللي انرژيهاي تجديد پذير علي بشيري
دانلود بهبود پاسخ اينرسي در ريزشبکه هاي DC خودگردان با استفاده از کنترل توان اکتيو مولد فتوولتائيک علي حسيني پور
دانلود Hourly Scheduling of hybrid energy resource considering Energy and Reserve Market In Smart Grid کيوان چوپاني
دانلود کنترل واحدهاي توليد پراکنده ترکيبي در ريزشبکه DC ايزوله براساس استراتژي¬هاي مديريت توان غيرمتمرکز مهرداد بيک وردي
دانلود کنترل همزمان ولتاژ باس‌هاي AC و DC ريزشبکه‌ي هيبريد در حضور بارهاي نامتعادل و غيرخطي محمد علي يزداني زرندي
دانلود بررسي نگرش مصرف کنندگان انرژي الکتريکي نسبت به محتواي فيشهاي برق الهه قرباني
دانلود تحليل پويايي هاي رفتار اوپک با تأکيد بر مشخصات فني و ساختاري اعضا پوريا شکري
دانلود طراحي و ساخت آب‌شيرين‌کن حوضچه¬اي خورشيدي با استفاده از کلکتور سهموي بهزاد جعفربگلو
دانلود تاثير گردشگري بر انتشار co2 در ايران امين حاتمي
دانلود برنامه ريزي نگهداشت توليدي در محيط تجديد ساختاريافته سيستم قدرت مبتني بر تئوري بازي وحيد شريفي
دانلود تخمين تابع تقاضاي برق خانگي استان خراسان شمالي به تفکيک شهرستانها در سالهاي هدفمندي يارانه ها زکيه استادي
دانلود شبيه سازي و پيش بيني تقاضاي برق خانگي با استفاده از مدل هاي ARIMA، ANFIS و GMDH (مطالعه موردي: استان مرکزي) مسعود اکبري
دانلود The Government role in promotion of renewable energy deployment in Iran کيومرث حيدري
دانلود مدل‌سازي توزيع اقتصادي- زيست‌محيطي بار الکتريکي؛ ضرايب اهميت درون‌زا اهداف ياسين ولي تبار
دانلود بررسي سياست تعرفه گذاري تجديدپذيرها وتحليل آن در ايران افسانه جيلاوي
دانلود Modified Co-evolutionary Particle Swarm Optimization Algorithm for Optimal Operation of Multi-chiller Systems ميثم عبدلي
دانلود تحليل فني-اقتصادي استفاده از آبگرمکن خورشيدي در شهر شيراز حسن شجاعي فرد
دانلود تأثير افق پيش‌‌بيني باد بر درآمد و خودبرنامه‌‌ريزي نيروگاه بادي حامد ارجمند
دانلود امكان‌سنجي راه‌اندازي آزمايشگاه جامع تست اينورتر فتوولتائيك در ايران امين بيرامي ايناللو
دانلود تاثير دماي محيط بر مصارف گاز و برق و شناسايي منابع اتلاف انرژي صمد تقي زاده گاوگاني
دانلود بررسي عملکرد حرارتي آب شيرين کن حوضچه اي متصل به جمع کننده لوله خلاء در شيراز يوسف بروشان
دانلود بررسي امکان بازيابي دي اکسيد کربن به منظور توليد متانول سبز به عنوان سوخت جايگزين در منطقه عسلويه محمدصادق يوسف زادگان
دانلود ارتقاء راندمان عملكردي و بهبود مصرف انرژي در فنهاي دمنده هواي بويلر نيروگاه شازند كيان نجف زاده
دانلود شبيه سازي آب شيرين کن تبخير ناگهاني چند مرحله اي با گردش آب شور و بازيافت حرارت حسام بازرگان هرندي
دانلود مقايسه ي کارايي انرژي در گلخانه هاي چوبي سنتي و فلزي توليدکننده ي خيار مرضيه شاکريان
دانلود بررسي صنعت انرژي ايران در دوران پساتحريم: نقش بازار سرمايه، جايگاه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ولي اله آئينه نگيني
دانلود شبيه‌سازي يک ساختمان در اقليم‌هاي مختلف ايران با نرم‌افزار DesignBuilder مختار بيدي
دانلود بررسي نقش تکنولوژي و مصرف انرژي در انتشار گاز دي‌اکسيدکربن در ايران مصطفي شکري
دانلود بررسي تاثير مصرف انرژي و صادرات صنعتي بر انتشار گاز دي اکسيدکربن در ايران با استفاده از منطق فازي مصطفي شکري
دانلود اثر برگشت¬ناپذيري ترموديناميکي در بازده المانهاي TEG براي بازيابي انرژي الکتريکي از حرارت اتلافي مسعود عسگري
دانلود طراحي رويت گر موقعيت براي موتور سنکرون مغناطيس دائم به منظور کاهش هزينه استفاده از SFC حامد مولائي
دانلود مدلسازي ژنراتور القايي DFIG در توربين هاي بادي به منظور شبيه سازي خطاي سه فاز با استفاده از MATLAB-SIMULINK موسي ال صادق
دانلود افزايش بازدهي چرخه تبريد پروپان پالايشگاه هاي گاز در نواحي گرم و مرطوب ايمان عليمحمدي
دانلود ارائه روش جديد براي کنترل اينورتر فتوولتاييک تکفاز در نقش فيلتر اکتيو مجيب حق بين
دانلود خازن گذاري در فيدرهاي شبكه توزيع با استفاده از سيستم اطلاعات مکاني سيدمحمد محيطي
دانلود جبرانسازي و بهبود کيفيت توان با D-STATCOM در يک DFIG توربين بادي هادي فردي
دانلود پايداري توليد؛ بهينه سازي مصرف سوخت، قابليت اطمينان و Running Policy در نيروگاه پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد محمد فلاح کوشکي
دانلود شبيه‌سازي خشک‌کن خورشيدي غيرمستقيم و تبخير آب مواد با پاشش قطرات آب الهام اسکندري
دانلود زمانبندي پروژه هاي بهره وري انرژي در صنعت سيمان، مطالعه موردي:کارخانه سيمان فارس سيد احمد استخر
دانلود Selecting optimal wind turbine for Tabriz using BEM method and heuristic optimization algorithms حامد رحيمي شاطرانلو
دانلود توافقنامه پاريس، فرصتي براي خودرو الكتريكي مهران عدالت
دانلود Energetic and Exergetic analysis of solar-driven modified Organic Rankine Cycles (ORCs) with an environmentally-friendly working fluid هادي رستم زاده کلخوران
دانلود رديابي نقطه بيشينه توان در سيستمهاي فتوولتائيک با استفاده از کنترلگر PID مرتبه کسري و الگويتم ژنتيک حسن شقاقي
دانلود بررسي تغيير در ميزان مصرف گاز درهريک از بخش¬هاي مصرف کننده در صورت حذف يارانه ها در سطح استان آذربايجان غربي مريم حکيمي
دانلود بکارگيري سيستم گرمايش منطقه اي در شهرک مجاور نيروگاه صوفيان با استفاده از حرارت اتلافي اگزاست توربين گازي F5 غلامرضا بياتي
دانلود معرفي شاخصي براي ارزيابي امنيت انرژي در تبادلات انرژي ايران با همسايگان محمد صادق كريمي
دانلود اندازه‎گيري شاخص‎هاي امنيت انرژي در حوزه تبادلات گاز: مطالعه موردي كشور تركيه عباسعلي اميرفخريان
دانلود طراحي و تحليل فني اقتصادي و محيط زيستي سيستم بازيافت گاز CO2 براي گازهاي خروجي از نيروگاه CHP سه مگاواتي رضا شيرمحمدي
دانلود مدل کسب و کار تأمين انرژي در ريزشبکه هاي صنعتي هوشمند شقايق يوسفي
دانلود مدل سازي روابط ايران و عراق بر پايه انرژي عباس ملک ثابت
دانلود بررسي نصب توربواکسپندر جهت توليد برق و برودت در نيروگاه طوس وحيد بلالي
دانلود Study of technical and economic of ice thermal storage systems for an organizational building in Tehran Akbar Alidadi Shamsabadi
دانلود امکانسنجي توليد برق از طريق بازيافت حرارت در کارخانه اسيد سولفوريک علي قاسمي نژاد
دانلود تحليل انرژي و اگزرژي سيکل توليد همزمان سه گانه بر پايه ميکروتوربين گازي و چيلر جذبي سيد رضا ناصر علوي
دانلود بهينه سازي دوهدفه سيستم آبشيرينکن غشايي با محرک سيکل رانکين ارگانيک خورشيدي حامد پورآقاجان
دانلود آينده صنعت پالايش نفت و ميعانات گازي ايران محمد ابراهيم نجاتيان
دانلود پايش بهينه الگوريتمي در جايابي بهينه منابع توليد پراکنده مبتني بر شاخص هاي قيمت گره‌اي شين ها احسان قبادي
دانلود مدلسازي و تحليل پخش بار در شبکه هاي توزيع پنج سيمه جهت تعيين تلفات توان و انرژي در اين شبکه ها رحمت اعظمي
دانلود کاهش توليد گازهاي گلخانه اي با مديريت نفوذپذيري منابع انرژي تجديدپذير محمد سعادتمندي
دانلود بهينه سازي توليد برق در سکوهاي گازي و بکارگيري انرژي هاي نو جواد شهبازي
دانلود Reduce environmental pollution by PHEV charging management in smart grid mohammad saadatmandi
دانلود ايران پساتحريم و معماري انرژي اوراسيا علي مدني اشکذري
دانلود Biogas production in a dairy cow unit to provide a sustainable solution for reducing the environmental pollutions and pathogens Akbar Alidadi Shamsabadi
دانلود آناليز اکسرژي و تحليل فني- اقتصادي بازتواني نيروگاه بخاري بعثت محمدرضا ملازاده شاهرودي
دانلود Performance Investigation of Different Desiccant Cooling Cycles مجتبي طحاني
دانلود پتانسيل‌سنجي مسيرهاي بالقوه براي انتقال توان با ظرفيت بالا به منظور توسعه صادرات برق ايران فتاح حسن زاده
دانلود طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري انرژي جهت تجهيز شبکه هاي هوشمند امير حسام الفتي
دانلود بهينه سازي عملکرد پمپ حرارتي زمين گرمايي کمک خورشيد از ديدگاه فني و اقتصادي سيد محمد امين هاشمي
دانلود نقش گرجستان در توسعه بازار برق و گاز ايران در حوزه قفقاز عباسعلي اميرفخريان
دانلود تخمين دبي هواي خنک کاري توربين گازي در شرايط محيطي متفاوت عبدالله عبدالهي
دانلود مطالعه موردي تامين پايدار آب و برق منطقه حفاظت‌شده خليج ناي بند سيد محمد منصوري
دانلود ضمانت اجراي انتقال تکنولوژي در قراردادهاي بيع متقابل نفت و گاز مجيد قرباني لاچواني
دانلود بررسي اتلاف انرژي در مسايل شامل انتقال حرارت رسانايي با هندسه نامنظم ميلاد ذبيحي نژاد
دانلود شبيه‌سازي عددي يک ترانسفورماتور توزيع برق در شرايط آب و هوايي شهر کرمان بهنام روح الاميني
دانلود واکاوي‌ توسعه صنعت پالايشي آمريکا و بررسي جايگاه اين صنعت در اقتصاد آمريکا فرشاد مطبوع
دانلود تحليل فني اقتصادي استفاده از مبدل نوين هيت پايپ جايگزين ژانگستروم نيروگاهي مصطفي باغشيخي مفرد
دانلود تحليل فني اقتصادي استفاده از مبدل نوين هيت پايپ جايگزين ژانگستروم نيروگاهي کيان نجف زاده
دانلود بهبود عملکرد سيستم هاي ذخيره انرژي نهان با استفاده از لوله هاي حرارتي سجاد مرادپور
دانلود مطالعه‌ي پارامترهاي مختلف بر روي عملکرد توربين باد محورعمودي اچ روتور حسين سلطانيه
دانلود مزيت ها و چالش هاي کاربرد هيدروژن مايع به عنوان سوخت در پيشرانش هوايي محمد يوسفي
دانلود کاهش تلفات شبکه توزيع با بازدارندگي منطقي مصرف کننده هاي غيرمجاز فرشاد يحيي زاده
دانلود تحليل کارايي زيست محيطي صنعت برق کشور: مقايسه عملکرد قبل و بعد از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي بهنام نجف زاده
دانلود بررسي تجربي تأثير استفاده ازيک نانو¬¬کاتاليست در مخلوط¬هاي سوخت ديزل- بيوديزل بر ميزان آلاينده¬هاي خروجي از يک موتور کوچک اشتعال تراکمي رشيد محمدي ديناني
دانلود ارائه مدلي براي شناسايي سريع محل عيب در خطوط توزيع انرژي الکتريکي محمدحميد رنگاني
دانلود مدل سازي عددي پيل سوختي پليمري و بررسي تاثير پارمترهاي مختلف بر روي عملکرد پيل سوختي و توزيع گونه ها علي شيخ محمدي
دانلود بهينه سازي پارامتريک کلکتورهاي خورشيدي صفحه تخت با بافل‌هاي مثلثي شکل علي شيخ محمدي
دانلود امکان سنجي انتگراسيون آب شيرينکن حرارتي تقطيري چند مرحله‌اي (MED) با نيروگاه بخاري بندرعباس رضا فتاحي
دانلود صرفه‌جويي در هزينه‌هاي توسعه توليد و شبکه انتقال از طريق برنامه‌ريزي بهينه توسعه منابع توليد پراکنده تجديدپذير ابراهيم اسماعيل زاده
دانلود آناليز فني و اقتصادي استفاده از آبگرمکن خورشيدي محمدصالح سرگزي زاده
دانلود طرح واجراي خانه هوشمند انرژي درجزيره هرمز شهرام بردبار

 


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com