سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت برنامه همایش
  < برنامه همایش   < یازدهمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

 

 

برنامه روز اول همايش، 10 خرداد 1395

ساعت

برنامه

30/7 تا 30/8

ثبت نام و توزيع كارت

30/8 تا 00/9

تالار خلیج فارس

 قرائت قرآن و پخش سرود ج. ا. ایران
 خیر مقدم و ارائه گزارش توسط دبير همايش

00/9 تا 30/10

تالار خلیج فارس

مراسم افتتاحیه

 سخنرانی مقامات عالي کشور

 سخنرانی جناب آقای مهندس چیت چیان، وزیر نیرو

 سخنرانی جناب آقاي دکتر  اربان راسناک Urban Rusnak ، دبيرکل منشور انرژي (ECT)

 

30/10 تا 00/11

افتتاح نمايشگاه

پذیرایی

00/11 تا 00/13

تالار خلیج فارس

سخنرانان کلیدی

 معرفی بیست و سومین کنگره جهانی انرژی (کمیته ملی انرژی ترکیه)

 سخنرانی جناب آقای مهندس فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 

Dr. Andrea Meola, Vice President of Business Development of Cesi, Italy

Dr. Ken Koyama, Chief Economist and Managing Director, Institute of Energy Economics, Japan

Prof. Gurkan Kumbaroglu, President of International Association for Energy Economics (IAEE),      Professor of Bogazici University, Turkey

 

00/13 الي 30/14

اقامه نماز و صرف ناهار

30/14 تا 30/16

تالار خلیج فارس

سخنرانان کلیدی

Luis Gomez Echeverri, Senior Research Scholar, Institute for Applied Systems Analysis (IIASA),    Austria

Prof. W. D. Walls, Department of Economics, University of Calgary, Canada

Dr. Udo Niehage, Siemens AG, Head of Government Affairs, Company Representative for the  Energy Transition, Germany

Dimitri Pescia, Senior Associate European Energy Cooperation at Agora-Energiewende,  Germany

David Koranyi, Director, Eurasian Energy Future Initiative, Atlantic Council

Prof. Christian Breyer, Lappeenranta University of Technology, Finland

30/16 الي 45/16

پذيرايي

45/16 تا 30/18

تالار خلیج فارس

میزگرد شماره  1

موضوع:  تامین مالی و تراز منابع و مصارف مالی بخش انرژی

سخنرانان کليدي:

Dr. Carole Nakhle, Director of Crystol Energy, UK

اعضاء:  دکتر امير حسين زمانی نیا، مهندس آرش کردي، دکتر غلامرضا تاج گردون، مهندس محسن خجسته مهر، مهندس احمد کفاشی، مهندس سید مهدی حسینی، دکتر تورج دهقانی

45/16 تا 30/18

تالار رودکی

ارائه مقاله "پویایی های فن آوری انرژی"

45/16 الي 30/18

تالار فردوسی

ارائه مقاله "پویایی ساختارها و نهادهای انرژی"

 

 

 

 

 

برنامه روز دوم همایش، 11 خرداد 1395

ساعت

موضوع

30/8 تا 30/10

تالار خلیج فارس

میزگرد شماره 2

موضوع:  انرژی های تجدیدپذیر و کنوانسیون های زیست محیطی

سخنرانان کليدي:

 Hans Josef Fell, President of the EWG, Member of the German Parliament

(1998-2013), Germany

 

اعضاء: دکتر حسين امیری خامکانی، دکتر مجيد عباسپور، دکتر سيد محمد صادق زاده، دکتر عباس علی آبادی، دکتر بهرام طاهری، دکتر محمد علي عبدلی، جواد امین منصور، دکتر داود فدایی، Dr. Albert Bininachvili

30/8 تا 30/10

تالار رودکی

ارائه مقاله "پویایی در تامین مالی بخش انرژی"

30/8 تا 30/10

تالار فردوسی

ارائه مقاله "اقتصاد پویا و بازار انرژی"

30/10 تا 00/11

پذيرايي

00/11 تا 00/13

تالار خلیج فارس

میزگرد شماره 3

موضوع: مرزهای سیاست گذاری و  دانش در بهره وری انرژی

سخنرانان کليدي:

Prof. Lutz Mez, Berlin Centre for Caspian Region Studies, Freie University, Germany

 

اعضاء: دکتر محمود رضا حقی فام، مهندس سعيد مهذب ترابی، مهندس سيد حسين سجادی، دکتر حامد حوری جعفری، دکتر محسن پارسا مقدم، مهندس ايرج مهرآزما

00/11 تا 00/13

تالار رودکی

ارائه مقاله "پویایی انرژی و محیط زیست"

00/11 تا 00/13

تالار فردوسی

ارائه مقاله "پویایی های انرژی"

00/13 تا 30/14

اقامه نماز و صرف ناهار

30/14 تا 30/16

تالار خلیج فارس

میزگرد شماره 4

موضوع: پیوند آب و انرژی در نیروگاههای برقابی

سخنرانان کليدي:

Dr. Zafer Ozturk, Energy Systems Modelling Lab, Bogazici University, Turkey

 

اعضاء: مهندس محمد حاج رسولیها، مهندس محمد رضا شمسایی، دکتر بهرام طاهری، مهندس فربد استیری، مهندس حسن اطاعتی ، مهندس مهرداد محمدپور

30/16 تا 45/16

پذیرایی

45/16 تا 00/18

مراسم اختتاميه

 گزارش جمع بندی مباحث میزگردها

 سخنرانی جناب آقای مهندس فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی

 قرائت بيانيه همايش

 اهداي جوايز

 

 

 


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com