سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت محورهای همایش
  < محورهای همایش   < یازدهمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 

    پویایی در تامین مالی بخش انرژی:

 • انرژی های تجدیدپذیر
 • بهینه سازی انرژی
 • پروژه­های نفتی و گازی در میادین مشترک
 • صادرات انرژی
 • بازار پول و سرمایه
 • مدیریت ریسک
 • بورس انرژی
 • مدیریت دارایی­های مالی
 • مشارکت عمومی و خصوصی

   پویایی ساختارها و نهادهای انرژی:

 • شرکت های خدمات انرژی
 • ساختارهای حقوقی و الگوهای قراردادی
 • شرکت های دانش پایه
 • صنعت انرژی ایران در دوره پسا تحریم
 • نظم نوین جهانی و جغرافیای سیاسی انرژی
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی پویا
 • استانداردهای انرژی

   پویایی های فن آوری انرژی:

 • بازار فن آوری های انرژی
 • شبکه های هوشمند و سیستم های نوین اندازه گیری انرژی
 • نقشه راه توسعه فناوری نوین انرژی
 • اطلاعات مکان محور و صنعت انرژی
 • تولید پراکنده
 • تولید همزمان آب، برق و حرارت
 • ذخیره سازی انرژی
 • منابع انرژی غیر متعارف
 • بومی سازی و انتقال فناوری
 • تجاری سازی فناوری های نوین انرژی

   پویایی انرژی و محیط زیست:

 • هزینه های اجتماعی انرژی
 • گرمایش جهانی و تجارت نشر
 • معاهدات  و کنوانسیون های زیست محیطی
 • ارزش گذاری اقتصادی انرژی های پاک
 • بحران­های آبی و پایداری منابع انرژی  

   اقتصاد پویا و بازار انرژی:

 • تقاضای انرژی
 • بازارهای جهانی و منطقه ای
 • قیمت گذاری و هدفمند سازی یارانه ها
 • بازاریابی بین المللی و جهانی شدن
 • افزایش بهره وری و کاهش تلفات
 • خوشه های صنعتی

   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com