سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت هیات اجرایی
  < هیات اجرایی   < اولین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 
اعضای هیات اجرایی
 • مهندس رضا اشرف سمناني، وزارت معادن  فلزات
 • دكتر عليرضا امامي، مركز تحقيقات و خدمات خود كفائي ايران
 • دكتر محمد رضا اميد خواه، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي
 • دكتر سيد رضا آيت اللهي، استانداري تهران
 • مهندس داراب پاسدار، وزارت نفت
 • مهندس حميد چيت چيان، وزارت نيرو
 • دكتر محمد علي عبدلي، مركز مطالعات انرژي ايران
 • دكتر عبد الرضا كرباسي، دبير كميته ملي انرژي ايران
 • مهندس داريوش فروغي، وزارت نيرو
 • مهندس مصطفي كماريزاده، سازمان برنامه و بودجه
 • مهندس پيمانه هسته اي، شركت كنترل و كيفيت هوا
 • مهندس اعظم حيدري، كميته ملي انرژي ايران

   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com