سامانه های خلاق در زنجیره انرژی - آب - محیط زیست
بازگشت مقالات چاپی
  < مقالات چاپی   < مقالات   < دوازدهمین دوره   < آرشیو دوره های قبل   < 
عنوان مقاله کد مقاله موضوع
عوامل موثر در تحقق بازاريابي سبز در شرکت توزيع نيروي برق استان يزد دانلود اقتصاد سبز و حکمرانی خوب
نقش حکمراني خوب در سيستم حمل ونقل با هدف کاهش آلودگي هوا دانلود اقتصاد سبز و حکمرانی خوب
بررسي کارايي آب در اقتصاد سبز دانلود اقتصاد سبز و حکمرانی خوب
بهينه سازي انرژي با پارامتر پايداري سيستم هاي قدرت دانلود سامانه های هوشمند انرژی
نقش پروژه کنترل بار مشترکين کشاورزي درپيشگيري از خاموشي هاي ناشي از کمبود توليد در شرکت توزيع نيروي برق استان فارس دانلود سامانه های هوشمند انرژی
بهبود عملکرد سيستم مديريت انرژي ساختمان بوسيله الگوريتم¬هاي بهينه سازي MOPSO دانلود سامانه های هوشمند انرژی
کاهش پديده وزوز و تلفات انرژي در مبدل رزونانسي با کنترل مد لغزشي فازي دانلود سامانه های هوشمند انرژی
پيش‌بيني انرژي شبكه فوق‌توزيع با استفاده از روش استنتاج فازي-عصبي در سامانه هوشمند دانلود سامانه های هوشمند انرژی
تهويه مطبوع ساختمان با ذخيره سازي انرژي برودتي در مواد تغيير فاز دهنده دانلود سامانه های هوشمند انرژی
انرژي، تغييرات آب و هوايي و محيط زيست دانلود تغییرات اقلیم
تغيير اقليم و بحران آن بر منابع آب کشور دانلود تغییرات اقلیم
چرايي شکل گيري ريزگردها در استان خوزستان و تأثيرگذاري آن بر شبکه برق استان (نمونه موردي حادثه قطعي برق بهمن 1395) دانلود تغییرات اقلیم
بررسي آثار رفاهي تغيير اقليم برگروه محصولات کشاورزي در افق 1409(2030) دانلود تغییرات اقلیم
Fuel consumption on ships and GHG Emissions from Maritime Industry دانلود تغییرات اقلیم
برآورد سرمايه گذاري واحدهاي ذخيره ساز و توربين هاي بادي در ريزشبکه ها با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها دانلود انرژی های تجدید پذیر
ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي نيروگاه هاي بادي (مطالعه موردي نيروگاه کهک) دانلود انرژی های تجدید پذیر
توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي كشوربا استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير و هسته اي دانلود انرژی های تجدید پذیر
بررسي ترمو-اقتصادي سيستم انرژي هيبريدي توربين بادي، فتوولتائيک و ژنراتور گازي به منظور تأمين بار مصرفي خانگي در تهران دانلود انرژی های تجدید پذیر
حل مساله ديستپچ اقتصادي در سيستم قدرت با حضور منابع بادي ذخيره گرها با استفاده از الگوريتم کوانتوم آشوب دانلود انرژی های تجدید پذیر
ساخت پره توربين بادي محور افقي استخراج شده از تحليل عددي نمونه بهينه شده دانلود انرژی های تجدید پذیر
شبيه‌سازي اثر جابه‌جايي طبيعي در مبدل ذخيره گرماي نهان سه‌کاناله دانلود انرژی های تجدید پذیر
تعيين زواياي بهينه سيستم‌هاي فتوولتائيک با در نظر گرفتن اثر سايه جزئي دانلود انرژی های تجدید پذیر
بازرسي هوايي توربين هاي بادي و تاثير آن در بهبود بهره وري تعميرات و نگهداري دانلود انرژی های تجدید پذیر
مکانيابي نيروگاه بادي و خورشيدي با روش تلفيقي ANP با TOPSIS (منطقه مطالعاتي : استان آذربايجان شرقي) دانلود انرژی های تجدید پذیر
امكان سنجي توليد برق از اتلافات حرارتي فرآيند توليد سيمان دانلود انرژی های تجدید پذیر
Management of Electrical Smart Grids with the Presence of Wind Turbines for Reducing Costs and Air Pollution دانلود انرژی های تجدید پذیر
جايابي و تحليل تاثير منابع انرژي تجديدپذير در شبکه هاي توزيع نيروي برق دانلود انرژی های تجدید پذیر
The Influence of Using General and Nano Phase Change Materials in Energy Saving of Buildings دانلود انرژی های تجدید پذیر
كاربرد نانوذرات در توليد هيدروژن زيستي دانلود انرژی های تجدید پذیر
طراحي بهينه و آناليز حساسيت سيستم انرژي ترکيبي بادي - خورشيدي دانلود انرژی های تجدید پذیر
On the Wind Speed and Power Prediction via New Hybrid Prediction Structure دانلود انرژی های تجدید پذیر
تميزکننده‌هاي پنل فتوولتاييک خورشيدي دانلود انرژی های تجدید پذیر
مطالعه و امکان سنجي تامين الکتريسيته مجتمع مسکوني مهرِ شهر جديد پرند از طريق انرژي باد دانلود انرژی های تجدید پذیر
تحليل اگزرژي پيشرفته سيکل توان جذبي با منبع زمين گرمايي دانلود انرژی های تجدید پذیر
مدلسازي اپتيکي، حرارتي ، اگزرژي و اقتصادي کلکتور سهموي خورشيدي دانلود انرژی های تجدید پذیر
شبيه سازي عددي عملکرد حرارتي يک آبگرمکن خورشيدي‎ ‎از نوع مخزني ‏و مستقيم در حالت غير دائم در شرايط آب و هوايي گرم و خشک دانلود انرژی های تجدید پذیر
شبيه سازي سيستم فتوولتاييک متمرکزکننده حرارتي در استان کرمان دانلود انرژی های تجدید پذیر
آناليز فني-اقتصادي، زيست محيطي يک سيستم ترکيبي فتوولتائيک/زيست توده/پيل سوختي دانلود انرژی های تجدید پذیر
بهينه سازي راندمان يک ژنراتور سنکرون سه فاز شار محور جهت کاربرد در توربين هاي بادي Direct-Drive دانلود انرژی های تجدید پذیر
برنامه‌ريزي بهينه توليد ميکروگريد با درنظر گرفتن برنامه پاسخ‌گويي بار دانلود انرژی های تجدید پذیر
بررسي پتانسيل دشت کبودر آهنگ همدان جهت ايجاد نيروگاه بادي دانلود انرژی های تجدید پذیر
Investigation of Sensitivity Analysis in the Generation of Renewable Electricity for a Hybrid System in Iran دانلود انرژی های تجدید پذیر
بهره¬گيري از انرژي¬هاي تجديد پذير براي توليد انرژي الکتريکي دانلود انرژی های تجدید پذیر
Assessing the reliability of wind power plant potential in the country's renewable energy development planning and utilization planning approach دانلود انرژی های تجدید پذیر
بررسي سيستم توليد همزمان برق گرما، سرما در حضور انرژي خورشيدي و بايوگاز دانلود انرژی های تجدید پذیر
امکان سنجي و بررسي فني احداث نيروگاه فتوولتائيک متصل به شبکه با رويکرد کمترين اثر سايه اندازي دانلود انرژی های تجدید پذیر
بازآرايي شبکه توزيع چند هدفه با توجه به عدم قطعيت ها دانلود انرژی های تجدید پذیر
فناوري هاي تجديدپذير: مزايا، معايب و سياست هاي راهبردي دانلود انرژی های تجدید پذیر
تخمين دقيق مقدار تشعشع خورشيدي و طراحي بهينه سيستم خورشيدي با ذخيره ساز باتري دانلود انرژی های تجدید پذیر
بهبود بازده و کيفيت هارمونيکي اينورتر سيستم فتوولتائيک براي يک بار خانگي دانلود انرژی های تجدید پذیر
Potential Assessment of Installing Photovoltaic (PV) Systems Stationed on the Rooftops of Residential Buildings (Case Study: Ekbatan Residential Complex) دانلود انرژی های تجدید پذیر
مطالعه مقايسه‌اي آرايش سري و موازي کلکتور خورشيدي لوله¬خلا با لوله U¬ شکل دانلود انرژی های تجدید پذیر
روش نوين در توليد بخار با استفاده از انرژي خورشيدي دانلود انرژی های تجدید پذیر
بررسي امکان استفاده از ترموالکتريک در فرآيند حرارتي توليد بيوگاز دانلود انرژی های تجدید پذیر
مدل سازي عددي و اگزرژي پره توربين انرژي جنبشي آب دانلود انرژی های تجدید پذیر
CFD simulation for determining the entropy generation inside the tubular solar still دانلود انرژی های تجدید پذیر
تاثير مصرف زغال سنگ،نفت و انرژي هاي تجديد پذير بر رشد اقتصادي در ايران دانلود انرژی های تجدید پذیر
بررسي عوامل موثر در کاهش تلفات سيستم خورشيدي و راهکارهاي افزايش راندمان آن سيستم دانلود انرژی های تجدید پذیر
Investigation of Hydrogen recovery during Methane steam reforming process using Pd-Ag membranes دانلود انرژی های تجدید پذیر
بررسي فني استفاده از آبگرمکن خورشيدي دانلود انرژی های تجدید پذیر
ساختمان هاي آلاينده صفر، راه مقابله با پديدۀ گرمايش زمين دانلود کارایی انرژی 
آثار بازگشتي کارايي انرژي از ديدگاه روان شناسانه؛ مروري بر مفاهيم و مدل‌ها دانلود کارایی انرژی 
A multiplicative approach to measure efficiency changes in the world’s major polluters دانلود کارایی انرژی 
بهينه سازي غشاء تبادل پروتوني جهت استفاده در پيل سوختي دانلود کارایی انرژی 
اثر مصرف گازطبيعي بر توسعه اقتصادي در زمينه کارايي انرژي دانلود کارایی انرژی 
Investigating the Energy Consumption and Environmental Impact for MSW Transportation (Rasht city) دانلود کارایی انرژی 
In-situ thermal transmittance assessment for appraising the ‎actual building thermal performance ‎ دانلود کارایی انرژی 
توزيع بهينه توان راکتيو براي اصلاح پايداري ولتاژ با استفاده از بهينه سازي ازدحام ذرات دانلود کارایی انرژی 
Performance of silver nanoparticles in the management of energy required to recycle the waste of drilling operation دانلود کارایی انرژی 
ارزيابي همگرايي بهره‌وري انرژي در بخش صنعت استان‌هاي ايران دانلود کارایی انرژی 
بررسي استفاده از سيکل رانکين آلي (ORC) به منظور بازيابي توان اتلافي گازهاي اگزوز کشتي دانلود کارایی انرژی 
بررسي فرصتهاي بهينه سازي مصرف انرژي ومحدوديتهاي تئوري آن در صنعت آلومينيوم دانلود کارایی انرژی 
شبيه سازي عددي پانل خنک کننده کوره قوس الکتريک با لوله بيضوي دانلود کارایی انرژی 
ارزيابي انرژي چرخه عمر ساختمان¬ها در ايران براي انتخاب ساختمان با الگوي مناسب دانلود کارایی انرژی 
تاثيرواردات ارزان برسرمايه،به عنوان يکي ازعوامل موثر بر بهره وري انرژي دانلود کارایی انرژی 
شبيه سازي، تحليل اگزرژي و اگزرژواکونوميک سيکل تبريد توليد گاز طبيعي مايع شده دانلود کارایی انرژی 
تغيير نگرش درباره بهره وري انرژي: از سوخت پنهان به سوخت اول دانلود کارایی انرژی 
ذخيره¬سازهاي انرژي حرارتي در صنعت برق و انرژي دانلود کارایی انرژی 
آناليز بهره¬¬وري انرژي در شبکه انتقال فشار متوسط و فشار قوي بر مبناي روش المان محدود دانلود کارایی انرژی 
امکان¬سنجي فني و اقتصادي بازيافت تلفات حرارتي در کارخانه توليد آهن اسفنجي به منظور توليد برق پاک و کاهش مصرف آب دانلود کارایی انرژی 
بررسي علل پائين بودن بازده مصرف انرژي در ايستگاه هاي پمپاژ آب کشاورزي دانلود کارایی انرژی 
بهينه سازي تابع چند هدفه (اگزرژي، انرژي، اقتصادي و زيست محيطي) سيستم توليد همزمان برق و حرارت با استفاده از ميکروتوربين براي براي برج تجاري، اداري، مسکوني در شهر تهران دانلود کارایی انرژی 
توليد نانو لوله کربني براي حذف نيکل از پساب ها دانلود شیرین سازی آب 
سنجش اثرپذيري غشاهاي اسمز معکوس (RO) صنعتي از پارامترهاي عملياتي دانلود شیرین سازی آب 
بررسي کاربرد غشاهاي نانو لوله کربني در شيرين سازي آب هاي شور دانلود شیرین سازی آب 
بررسي ترموديناميکي انواع سيستم آب¬شيرين¬کن رطوبت¬زن- رطوبت¬زدا تک هيتر نوع آب باز- هوابسته دانلود شیرین سازی آب 
بررسي تاثير مديريت استعداد بر نحوه عملکرد سازمان دانلود مسئولیت ها و پذیرش اجتماعی
بررسي ارتباط ميزان هوش هيجاني با تعهد سازماني کارکنان زن و مرد (شرکت برق منطقه اي غرب) دانلود مسئولیت ها و پذیرش اجتماعی
بررسي ريسکهاي پروژه مطالعه کيفي آبهاي زيرزميني دانلود مسئولیت ها و پذیرش اجتماعی
مدل ترويج مسئوليت¬پذيري اجتماعي شرکتي در صنعت برق ايران دانلود مسئولیت ها و پذیرش اجتماعی
نقش مسئوليت اجتماعي در توسعه پايدار دانلود مسئولیت ها و پذیرش اجتماعی
شناسايي و تحليل عوامل تأثيرگذار بر مسئوليت‌پذيري اجتماعي در شرکت‌هاي خدمات عمومي (نمونه موردي: شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ) دانلود مسئولیت ها و پذیرش اجتماعی
نحوه تعامل مصرف کنندگان انرژي با تکنولوژي¬ خودروهاي برقي در جوامع مختلف دانلود مسئولیت ها و پذیرش اجتماعی
توسعه شبکه توزيع با در نظر گرفتن منابع توليد پراکنده و واحدهاي ذخيره کننده با استفاده ازالگوريتم ژنتيک دانلود تاب آوری در سامانه های انرژی و آب 
بهبود کمبود ديناميکي ولتاژ باس نيروگاه بادي با استفاده ازمحدودکننده ابررساناي جريان خطا دانلود تاب آوری در سامانه های انرژی و آب 
Assessing impact Load Flexibility in Smart¬ distribution Grids to improve environmental situation دانلود شهرهای هوشمند
چالشهاي امنيتي اينترنت اشيا در توسعه خانه هاي هوشمند دانلود شهرهای هوشمند
بررسي وضعيت انرژي در حوزه قفقاز جنوبي و فرصت‌ها و چالش‌هاي ايران در اين حوزه دانلود همکاری منطقه ای و بین المللی 
پيشنهاد شاخص‌هاي جديد براي تبادلات انرژي الكتريكي ايران با كشورهاي منطقه به منظور تبديل ايران به هاب انرژي الكتريكي دانلود همکاری منطقه ای و بین المللی 
استفاده از سيال هوا جهت افزايش راندمان سيستم هاي فتوولتائيک دانلود سامانه های پیشرفته تبدیل پایدار انرژی
کاربرد پليمرهاي زيستي در سامانه هاي پيل سوختي متانولي دانلود سامانه های پیشرفته تبدیل پایدار انرژی
جايابي بهينه svc در شبکه توزيع به منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتکاري دانلود سامانه های پیشرفته تبدیل پایدار انرژی
مقررات گذاري دولت در اقتصاد و سرمايه گذاري خارجي دانلود مقررات گذاری و مقررات زدایی 
نقش رعايت مبحث نوزدهم مقررات ملّي ساختمان بر آلودگي شهري، بهره وري انرژي و اقتصاد مردم ( نمونه موردي شهر اصفهان) دانلود مقررات گذاری و مقررات زدایی 
مرور الزامات اتحاديه اروپا بر بهره وري انرژي در الکتروپمپ هاي ساختماني دانلود مقررات گذاری و مقررات زدایی 
تأثير اصلاح يارانه حامل‌هاي انرژي بر بيکاري دانلود بازارهای انرژی و آب 
شناسايي قطبهاي توليد برق در کشور در افق 1420 دانلود بازارهای انرژی و آب 
تجديد ساختار در بازار انرژي با تأکيد بر بورس انرژي و نقش آن در تحقق سياست¬هاي کلي اقتصاد مقاومتي دانلود بازارهای انرژی و آب 
برنامه ريزي مبتني بر سود مشارکتي واحدهاي توليدي با الگوريتم بهبوديافته اجتماع ذرات دانلود بازارهای انرژی و آب 
معرفي دستگاه تصفيه آب خورشيدي و کاربرد آن در ايجاد بام سبز مناطق خشک (باغ هاي فيروزه اي) دانلود مدیریت بهم پیوسته انرژی، آب و محیط زیست
Industrial analysis of 1-butene production process using Life Cycle Assessment tool دانلود مدیریت بهم پیوسته انرژی، آب و محیط زیست
پخش بار اقتصادي زيست محيطي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات دانلود مدیریت بهم پیوسته انرژی، آب و محیط زیست
راهکارهاي پدافند غيرعامل براي کاهش آسيب‌پذيري‌هاي زيست محيطي زابل دانلود مدیریت بهم پیوسته انرژی، آب و محیط زیست
ارزيابي اثرات منابع پاسخگويي بار کنترل انتشار آلايندگي در برنامهريزي نگهداشت واحدهاي نيروگاهي دانلود مدیریت بهم پیوسته انرژی، آب و محیط زیست
امکان سنجي فني-اقتصادي توليد برق با تغيير سيستم هضم لجن و احداث تأسيسات بيوگاز دانلود مدیریت بهم پیوسته انرژی، آب و محیط زیست
ارزيابي تاثير فرهنگسازي و آموزش دانش آموزان و نيروي انساني مدارس ابتدايي در مديريت اثر بخش مصرف برق(مطالعه موردي: استان يزد) دانلود مدیریت بهم پیوسته انرژی، آب و محیط زیست
تخمين نرخ بازگشت سرمايه و ميزان کاهش آلاينده هاي زيست محيطي سيستم هاي انرژي بادي و خورشيدي در استان لرستان دانلود مدیریت بهم پیوسته انرژی، آب و محیط زیست
مروري بر ابزارهاي دستيابي به مديريت پايدار در تامين آب و انرژي دانلود مدیریت بهم پیوسته انرژی، آب و محیط زیست
مديريت خودروهاي الکتريکي درسيستم¬هاي توزيع مستقل ازشبکه مبتني بر منابع تجديدپذير دانلود حمل و نقل و خودروهای برقی 
مشارکت خودروهاي برقي به عنوان تامين کننده توان راکتيو و انرژي در محيط بازار دانلود حمل و نقل و خودروهای برقی 
خودبرنامه‌ريزي نهاد گردآورنده خودروهاي برقي براي شرکت در بازار برق دانلود حمل و نقل و خودروهای برقی 
زيرساختها و الزامات قانوني موردنياز جهت بسترسازي حضور خودروهاي الکتريکي دانلود حمل و نقل و خودروهای برقی 
بهره برداري مبتني بر بازار خودروهاي برقي در حضور منابع بادي دانلود حمل و نقل و خودروهای برقی 
بررسي فرصت و چالش‌هاي حضور خودروهاي الکتريکي در شبکه توزيع فعّال، همراه با ارائه راهکارهاي مختلف در راستاي رفع موانع موجود دانلود حمل و نقل و خودروهای برقی 
جلوگيري از اختلالات ناشي از شارژ ناهماهنگ خودروهاي الکتريکي در شبکه توزيع دانلود حمل و نقل و خودروهای برقی 
ارزيابي صنعت خودروسازي ايران از لحاظ مصرف انرژي و آلايندگي دانلود حمل و نقل و خودروهای برقی 
بهينه‌سازي مصرف انرژي در قطارهاي برقي دانلود حمل و نقل و خودروهای برقی 

 


   مقالات
   پیگیری مقالات
کد مقاله :  
 
کد رهگیری :

 
حاميان علمي


::  کلیه حقوق محفوظ و متعلق به دوازدهمین همایش بین المللی انرژی می باشد  ::

Copyright © 2017 , All rights reserved.
Website: www.irannec.com ::: Email: info@irannec.com